سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

15 ویدیوی پر فروش سایت در 30 روز اخیر

آموزش آدمک چوبی وینگ چون

۸/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح کاتانا

۴/۰۰۰ تومان
آموزش تونفای عملیاتی

۴/۰۰۰ تومان
آموزش کیوشو جوتسو - قفل کردن مفاصل

۴/۰۰۰ تومان
آموزش تکنیک های چوب (Bo) بو - فومیو دمورا

۳/۵۰۰ تومان
آموزش بونکای کاتاهای کیوکوشین

۱۵/۰۰۰ تومان
آموزش تمرینات کششی برای رزمی کاران

۴/۰۰۰ تومان
آموزش کاما،چوب و نانچاکو (نانچیکو)

۵/۰۰۰ تومان
آموزش شکستن اجسام سخت

۴/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع در مقابل چاقو 2

۴/۰۰۰ تومان
مسابقات جهانی کیوکوشین  2016 ماتسویی

۴/۰۰۰ تومان
آموزش ضربات ویرانگر پایین تنه

۴/۰۰۰ تومان