سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
تکنیک های اصلی کراو ماگا

۶/۰۰۰ تومان
آموزش کاجو کنبو(سبک دفاع شخصی)

۶/۰۰۰ تومان
بادیگارد خود باشید

۵/۵۰۰ تومان
آموزش سامبو

۶/۰۰۰ تومان
دفاع شخصی بانوان

۶/۰۰۰ تومان
تکنیک های پیشرفته ی کالی

۶/۰۰۰ تومان
آموزش سامبو توسط Oleg TAKTAROV

۱۱/۰۰۰ تومان
آموزش آرنیس فیلیپینی

۶/۰۰۰ تومان
پلیس کنترل

۶/۰۰۰ تومان
آموزش هاپکیدو

۶/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع شخصی پلیس

۶/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع در مقابل چاقو knife survival

۶/۰۰۰ تومان
آموزش قفل کردن عملیاتی مفاصل

۶/۰۰۰ تومان
دفاع شخصی در کیوکوشین

۵/۵۰۰ تومان
آموزش دفاع به روش FAST  توسط Bill Kipp

۵/۰۰۰ تومان
راز تکنیک های سامبو ارتشی

۵/۰۰۰ تومان
100 درس از سامبوی روسی

۸/۰۰۰ تومان
قدرت آرامش در دفاع شخصی

۵/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع شخصی نیروی دریایی ارتش آمریکا

۷/۰۰۰ تومان
شائولین چین نا

۵/۰۰۰ تومان
آموزش هنر رزمی آیکیدو

۵/۰۰۰ تومان
دفاع شخصی وینگ چون

۸/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع در مقابل چاقو

۵/۰۰۰ تومان
تکنیک های خطرناک سامبوی روسی

۵/۰۰۰ تومان