سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
تونفا برای دفاع شخصی

۶/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح های نینجا

۶/۰۰۰ تومان
آموزش پرتاب شوریکن

۵/۵۰۰ تومان
آموزش کالی توسط Eric Laulaget

۶/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح های کونگ فو - نیزه و شمشیر پهن

۶/۰۰۰ تومان
آموزش کاما،چوب و نانچاکو (نانچیکو)

۷/۰۰۰ تومان
آموزش تونفای عملیاتی

۶/۰۰۰ تومان
آموزش کوبودوی اکیناوایی

۶/۰۰۰ تومان
آموزش کاتاهای سلاح های سرد

۶/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح کاتانا

۶/۰۰۰ تومان
آموزش تونفا توسط فومیو دمورا

۶/۰۰۰ تومان
آموزش حرکات نمایشی هنر های رزمی

۶/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح کاما

۶/۰۰۰ تومان
آموزش تونفا حرفه ای

۶/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع شخصی پلیس

۶/۰۰۰ تومان
آموزش نانچیکو مبارزه ای و نمایشی

۶/۰۰۰ تومان
نانچیکو -  آموزش نانچیکو  از 0 تا 100

۶/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع در مقابل چاقو knife survival

۶/۰۰۰ تومان
آموزش تکنیک های چوب (Bo) بو - فومیو دمورا

۵/۵۰۰ تومان
آموزش استفاده از چوب   Bo در هنر های رزمی

۵/۵۰۰ تومان
آموزش تونفا مقدماتی

۵/۵۰۰ تومان
آموزش نانچیکو روسی

۵/۰۰۰ تومان