سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
تونفا برای دفاع شخصی

تونفا برای دفاع شخصی

۸/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح های نینجا

آموزش سلاح های نینجا

۸/۰۰۰ تومان
آموزش پرتاب شوریکن

آموزش پرتاب شوریکن

۷/۵۰۰ تومان
آموزش کالی توسط Eric Laulaget

آموزش کالی توسط Eric Laulaget

۸/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح های کونگ فو - نیزه و شمشیر پهن

آموزش سلاح های کونگ فو - نیزه و شمشیر پهن

۸/۰۰۰ تومان
آموزش کاما،چوب و نانچاکو (نانچیکو)

آموزش کاما،چوب و نانچاکو (نانچیکو)

۹/۰۰۰ تومان
آموزش تونفای عملیاتی

آموزش تونفای عملیاتی

۸/۰۰۰ تومان
آموزش کوبودوی اکیناوایی

آموزش کوبودوی اکیناوایی

۸/۰۰۰ تومان
آموزش کاتاهای سلاح های سرد

آموزش کاتاهای سلاح های سرد

۸/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح کاتانا

آموزش سلاح کاتانا

۸/۰۰۰ تومان
آموزش تونفا توسط فومیو دمورا

آموزش تونفا توسط فومیو دمورا

۸/۰۰۰ تومان
آموزش حرکات نمایشی هنر های رزمی

آموزش حرکات نمایشی هنر های رزمی

۸/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح کاما

آموزش سلاح کاما

۸/۰۰۰ تومان
آموزش تونفا حرفه ای

آموزش تونفا حرفه ای

۸/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع شخصی پلیس

آموزش دفاع شخصی پلیس

۸/۰۰۰ تومان
آموزش نانچیکو مبارزه ای و نمایشی

آموزش نانچیکو مبارزه ای و نمایشی

۸/۰۰۰ تومان
نانچیکو -  آموزش نانچیکو  از 0 تا 100

نانچیکو - آموزش نانچیکو از ۰ تا ۱۰۰

۸/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع در مقابل چاقو knife survival

آموزش دفاع در مقابل چاقو knife survival

۸/۰۰۰ تومان
آموزش تکنیک های چوب (Bo) بو - فومیو دمورا

آموزش تکنیک های چوب (Bo) بو - فومیو دمورا

۷/۵۰۰ تومان
آموزش استفاده از چوب   Bo در هنر های رزمی

آموزش استفاده از چوب Bo در هنر های رزمی

۷/۵۰۰ تومان
آموزش تونفا مقدماتی

آموزش تونفا مقدماتی

۷/۵۰۰ تومان
آموزش نانچیکو روسی

آموزش نانچیکو روسی

۷/۰۰۰ تومان