سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
آموزش کیوکوشین کای کاراته

۶/۰۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط شیهان Bretrand Kron

۱۱/۰۰۰ تومان
نفس آتشین - هاجیمه کازومی

۵/۵۰۰ تومان
آموزش بونکای کاتاهای کیوکوشین

۱۷/۰۰۰ تومان
آموزش مبارزه در شین کیوکوشین

۱۴/۰۰۰ تومان
دفاع شخصی در کیوکوشین

۵/۵۰۰ تومان
آموزش کاتا های کیوکوشین کاراته

۵/۵۰۰ تومان
مبارزات 40 نفره کنجی میدوری

۵/۰۰۰ تومان
تمرینات فرانسیسکو فیلهو

۶/۰۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره فرانسیسکو فیلهو(Francisco Filho)

۶/۰۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره هاجیمه کازومی(Hajime Kazumi)

۶/۰۰۰ تومان
مبارزات و تمرینات کیاما

۵/۰۰۰ تومان
آموزش انشین کاراته متد ساباکی

۵/۵۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط ماتسویی (زیر نویس فارسی)

۹/۰۰۰ تومان