سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
آموزش کیوکوشین کای کاراته

۴/۰۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط شیهان Bretrand Kron

۹/۰۰۰ تومان
نفس آتشین - هاجیمه کازومی

۳/۵۰۰ تومان
آموزش بونکای کاتاهای کیوکوشین

۱۵/۰۰۰ تومان
آموزش مبارزه در شین کیوکوشین

۱۲/۰۰۰ تومان
دفاع شخصی در کیوکوشین

۳/۵۰۰ تومان
آموزش کاتا های کیوکوشین کاراته

۳/۵۰۰ تومان
مبارزات 40 نفره کنجی میدوری

۳/۰۰۰ تومان
تمرینات فرانسیسکو فیلهو

۴/۰۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره فرانسیسکو فیلهو(Francisco Filho)

۴/۰۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره هاجیمه کازومی(Hajime Kazumi)

۴/۰۰۰ تومان
مبارزات و تمرینات کیاما

۳/۰۰۰ تومان
آموزش انشین کاراته متد ساباکی

۳/۵۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط ماتسویی (زیر نویس فارسی)

۷/۰۰۰ تومان