سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
آموزش کیوکوشین کای کاراته

۵/۰۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط شیهان Bretrand Kron

۱۰/۰۰۰ تومان
نفس آتشین - هاجیمه کازومی

۴/۵۰۰ تومان
آموزش بونکای کاتاهای کیوکوشین

۱۶/۰۰۰ تومان
آموزش مبارزه در شین کیوکوشین

۱۳/۰۰۰ تومان
دفاع شخصی در کیوکوشین

۴/۵۰۰ تومان
آموزش کاتا های کیوکوشین کاراته

۴/۵۰۰ تومان
مبارزات 40 نفره کنجی میدوری

۴/۰۰۰ تومان
تمرینات فرانسیسکو فیلهو

۵/۰۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره فرانسیسکو فیلهو(Francisco Filho)

۵/۰۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره هاجیمه کازومی(Hajime Kazumi)

۵/۰۰۰ تومان
مبارزات و تمرینات کیاما

۴/۰۰۰ تومان
آموزش انشین کاراته متد ساباکی

۴/۵۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط ماتسویی (زیر نویس فارسی)

۸/۰۰۰ تومان