سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
راز سلاح های رزمی آسیایی

۶/۰۰۰ تومان
تکنیک های پیشرفته ی کالی

۶/۰۰۰ تومان
تکنیکهای شمشیر آسیایی

۵/۰۰۰ تومان
چگونه در اسلحه بروسلی استاد شویم

۶/۰۰۰ تومان
آموزش تونفای عملیاتی

۶/۰۰۰ تومان
آموزش کوبودوی اکیناوایی

۶/۰۰۰ تومان
آموزش کاتاهای سلاح های سرد

۶/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح کاتانا

۶/۰۰۰ تومان
آموزش تونفا توسط فومیو دمورا

۶/۰۰۰ تومان
آموزش حرکات نمایشی هنر های رزمی

۶/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح کاما

۶/۰۰۰ تومان
آموزش تونفا حرفه ای

۶/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع شخصی پلیس

۶/۰۰۰ تومان
آموزش تکنیک های چوب (Bo) بو - فومیو دمورا

۵/۵۰۰ تومان
فستیوال هنر های رزمی 2006

۶/۰۰۰ تومان
مسابقات قهرمانی کاتای روسیه کیوکوشین IFK

۵/۵۰۰ تومان
مستند رزمی بودو هنر کشتن

۵/۵۰۰ تومان
آموزش استفاده از چوب   Bo در هنر های رزمی

۵/۵۰۰ تومان
آموزش تونفا مقدماتی

۵/۵۰۰ تومان
آموزش نانچیکو روسی

۵/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع در مقابل چاقو

۵/۰۰۰ تومان