سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
مسابقات جهانی کیوکوشین  2016 ماتسویی

۴/۰۰۰ تومان
34 امین دوره مسابقات کیوکوشین سراسری ژاپن

۳/۵۰۰ تومان
مبارزات 50 نفر کیاما

۳/۵۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره آکیرا ماسودا

۳/۵۰۰ تومان
18 مبارزه مایکل(مایک) برناردو (Mike Bernardo)

۳/۰۰۰ تومان
مبارزات 40 نفره کنجی میدوری

۳/۰۰۰ تومان
تمرینات فرانسیسکو فیلهو

۴/۰۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره فرانسیسکو فیلهو(Francisco Filho)

۴/۰۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره هاجیمه کازومی(Hajime Kazumi)

۴/۰۰۰ تومان
مبارزات و تمرینات کیاما

۳/۰۰۰ تومان
سومین دوره مسابقات شین کیوکوشین

۴/۰۰۰ تومان
داستان اندی هوگ

۳/۰۰۰ تومان