سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
مسابقات جهانی کیوکوشین  2016 ماتسویی

مسابقات جهانی کیوکوشین ۲۰۱۶ ماتسویی

۸/۰۰۰ تومان
34 امین دوره مسابقات کیوکوشین سراسری ژاپن

۳۴ امین دوره مسابقات کیوکوشین سراسری ژاپن

۷/۵۰۰ تومان
مبارزات 50 نفر کیاما

مبارزات ۵۰ نفر کیاما

۷/۵۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره آکیرا ماسودا

مبارزات ۱۰۰ نفره آکیرا ماسودا

۷/۵۰۰ تومان
18 مبارزه مایکل(مایک) برناردو (Mike Bernardo)

۱۸ مبارزه مایکل(مایک) برناردو (Mike Bernardo)

۷/۰۰۰ تومان
مبارزات 40 نفره کنجی میدوری

مبارزات ۴۰ نفره کنجی میدوری

۷/۰۰۰ تومان
تمرینات فرانسیسکو فیلهو

تمرینات فرانسیسکو فیلهو

۸/۰۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره فرانسیسکو فیلهو(Francisco Filho)

مبارزات ۱۰۰ نفره فرانسیسکو فیلهو(Francisco Filho)

۸/۰۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره هاجیمه کازومی(Hajime Kazumi)

مبارزات ۱۰۰ نفره هاجیمه کازومی(Hajime Kazumi)

۸/۰۰۰ تومان
مبارزات و تمرینات کیاما

مبارزات و تمرینات کیاما

۷/۰۰۰ تومان
سومین دوره مسابقات شین کیوکوشین

سومین دوره مسابقات شین کیوکوشین

۸/۰۰۰ تومان
داستان اندی هوگ

داستان اندی هوگ

۷/۰۰۰ تومان