سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
مسابقات جهانی کیوکوشین  2016 ماتسویی

۶/۰۰۰ تومان
34 امین دوره مسابقات کیوکوشین سراسری ژاپن

۵/۵۰۰ تومان
مبارزات 50 نفر کیاما

۵/۵۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره آکیرا ماسودا

۵/۵۰۰ تومان
18 مبارزه مایکل(مایک) برناردو (Mike Bernardo)

۵/۰۰۰ تومان
مبارزات 40 نفره کنجی میدوری

۵/۰۰۰ تومان
تمرینات فرانسیسکو فیلهو

۶/۰۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره فرانسیسکو فیلهو(Francisco Filho)

۶/۰۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره هاجیمه کازومی(Hajime Kazumi)

۶/۰۰۰ تومان
مبارزات و تمرینات کیاما

۵/۰۰۰ تومان
سومین دوره مسابقات شین کیوکوشین

۶/۰۰۰ تومان
داستان اندی هوگ

۵/۰۰۰ تومان