سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
مسابقات قهرمانی کاتای روسیه کیوکوشین IFK

۵/۵۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره آکیرا ماسودا

۵/۵۰۰ تومان
18 مبارزه مایکل(مایک) برناردو (Mike Bernardo)

۵/۰۰۰ تومان
مبارزات 40 نفره کنجی میدوری

۵/۰۰۰ تومان
تمرینات فرانسیسکو فیلهو

۶/۰۰۰ تومان
مسابقات قهرمانی جهان K1 World MAX سال 2009

۷/۰۰۰ تومان
فینال مسابقات جهانی جایزه بزرگ k1 سال 2009

۷/۰۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره هاجیمه کازومی(Hajime Kazumi)

۶/۰۰۰ تومان
مبارزات و تمرینات کیاما

۵/۰۰۰ تومان
سومین دوره مسابقات شین کیوکوشین

۶/۰۰۰ تومان
داستان اندی هوگ

۵/۰۰۰ تومان