سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
آموزش پا باز (180 درجه)

۷/۰۰۰ تومان
فول کنتاکت از مبتدی تا پیشرفته

۷/۰۰۰ تومان
آموزش ضربات پیشرفته

۷/۰۰۰ تومان
آموزش کومبو - ضربات پای ترکیبی

۷/۰۰۰ تومان
آموزش کاما،چوب و نانچاکو (نانچیکو)

۷/۰۰۰ تومان