سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
آموزش پا باز (180 درجه)

آموزش پا باز (۱۸۰ درجه)

۹/۰۰۰ تومان
فول کنتاکت از مبتدی تا پیشرفته

فول کنتاکت از مبتدی تا پیشرفته

۹/۰۰۰ تومان
آموزش ضربات پیشرفته

آموزش ضربات پیشرفته

۹/۰۰۰ تومان
آموزش کومبو - ضربات پای ترکیبی

آموزش کومبو - ضربات پای ترکیبی

۹/۰۰۰ تومان
آموزش کاما،چوب و نانچاکو (نانچیکو)

آموزش کاما،چوب و نانچاکو (نانچیکو)

۹/۰۰۰ تومان