سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
آموزش واله تودو (Vale Tudo)

۴/۰۰۰ تومان
کشف کاپوئرای افسانه ای

۴/۰۰۰ تومان
ماکی وارای اوکیناوایی (Okinawa Makiwaras)

۴/۰۰۰ تومان
آموزش سامبو

۴/۰۰۰ تومان
آموزش سامبو توسط Oleg TAKTAROV

۹/۰۰۰ تومان
هنر مخفی نینجا

۴/۰۰۰ تومان
آموزش باتون تلسکوپی

۴/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح های کونگ فو - نیزه و شمشیر پهن

۴/۰۰۰ تومان
آموزش سانشو و ساندا

۴/۰۰۰ تومان
آموزش روش وینگ چون کونگ فو

۴/۰۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین کای کاراته

۴/۰۰۰ تومان
آموزش هاپکیدو

۴/۰۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط شیهان Bretrand Kron

۹/۰۰۰ تومان
آموزش مبارزات تکواندو

۴/۰۰۰ تومان
موی تای مدرن

۴/۰۰۰ تومان
آموزش ضربات ویرانگر پایین تنه

۴/۰۰۰ تومان
آموزش تکواندو پومسه 1-17

۸/۰۰۰ تومان
آموزش کیوشو جوتسو - قفل کردن مفاصل

۴/۰۰۰ تومان
تمرینات قدرتی برای رزمی کاران

۴/۰۰۰ تومان
رازهای تمرینات قهرمانان

۴/۰۰۰ تومان
آموزش حرکات نمایشی هنر های رزمی

۴/۰۰۰ تومان
آموزش تمرینات کششی برای رزمی کاران

۴/۰۰۰ تومان
آموزش شمشیر توسط استاد حسین خاکی ( زبان فارسی)

۱۵/۰۰۰ تومان
آموزش تونفا توسط استاد حسین خاکی (زبان فارسی)

۱۵/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع شخصی استاد حسین خاکی ( زبان فارسی)

۲۰/۰۰۰ تومان
آموزش تونفا حرفه ای

۴/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع شخصی پلیس

۴/۰۰۰ تومان
آموزش نانچیکو مبارزه ای و نمایشی

۴/۰۰۰ تومان
نانچیکو -  آموزش نانچیکو  از 0 تا 100

۴/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع در مقابل چاقو knife survival

۴/۰۰۰ تومان
آموزش تمرین با کیسه بوکس و میت

۴/۰۰۰ تومان
آموزش قفل کردن عملیاتی مفاصل

۴/۰۰۰ تومان
نفس آتشین - هاجیمه کازومی

۳/۵۰۰ تومان
آموزش آیکیدوی کاربردی

۳/۵۰۰ تومان
آموزش تکنیک های چوب (Bo) بو - فومیو دمورا

۳/۵۰۰ تومان
آموزش بونکای کاتاهای کیوکوشین

۱۵/۰۰۰ تومان
فستیوال هنر های رزمی 2006

۴/۰۰۰ تومان
مستند رزمی روح سامورایی - کاراته

۳/۵۰۰ تومان
مستند رزمی بودو هنر کشتن

۳/۵۰۰ تومان