سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
ضربات آکروباتیک

ضربات آکروباتیک

۹/۰۰۰ تومان
آموزش کاتاهای هیان Heian

آموزش کاتاهای هیان Heian

۸/۰۰۰ تومان
آموزش کاتاهای سلاح های سرد

آموزش کاتاهای سلاح های سرد

۸/۰۰۰ تومان
آموزش بونکای کاتاهای شوتوکان

آموزش بونکای کاتاهای شوتوکان

۱۹/۰۰۰ تومان
آموزش بونکای کاتاهای کیوکوشین

آموزش بونکای کاتاهای کیوکوشین

۱۹/۰۰۰ تومان
مسابقات قهرمانی کاتای روسیه کیوکوشین IFK

مسابقات قهرمانی کاتای روسیه کیوکوشین IFK

۷/۵۰۰ تومان
آموزش استفاده از چوب   Bo در هنر های رزمی

آموزش استفاده از چوب Bo در هنر های رزمی

۷/۵۰۰ تومان
آموزش کاتا های کیوکوشین کاراته

آموزش کاتا های کیوکوشین کاراته

۷/۵۰۰ تومان
آموزش تونفا مقدماتی

آموزش تونفا مقدماتی

۷/۵۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط ماتسویی (زیر نویس فارسی)

آموزش کیوکوشین توسط ماتسویی (زیر نویس فارسی)

۱۱/۰۰۰ تومان