سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
ضربات آکروباتیک

۷/۰۰۰ تومان
آموزش کاتاهای هیان Heian

۶/۰۰۰ تومان
آموزش کاتاهای سلاح های سرد

۶/۰۰۰ تومان
آموزش بونکای کاتاهای شوتوکان

۱۷/۰۰۰ تومان
آموزش بونکای کاتاهای کیوکوشین

۱۷/۰۰۰ تومان
مسابقات قهرمانی کاتای روسیه کیوکوشین IFK

۵/۵۰۰ تومان
آموزش استفاده از چوب   Bo در هنر های رزمی

۵/۵۰۰ تومان
آموزش کاتا های کیوکوشین کاراته

۵/۵۰۰ تومان
آموزش تونفا مقدماتی

۵/۵۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط ماتسویی (زیر نویس فارسی)

۹/۰۰۰ تومان