سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
تمرینات قدرتی کاراته به سبک اوکیناوا

۵/۰۰۰ تومان
آموزش کاتاهای هیان Heian

۵/۰۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط شیهان Bretrand Kron

۱۰/۰۰۰ تومان
آموزش بونکای کاتاهای شوتوکان

۱۶/۰۰۰ تومان
مستند رزمی روح سامورایی - کاراته

۴/۵۰۰ تومان
مستند رزمی بودو هنر کشتن

۴/۵۰۰ تومان
34 امین دوره مسابقات کیوکوشین سراسری ژاپن

۴/۵۰۰ تومان
مبارزات 50 نفر کیاما

۴/۵۰۰ تومان
دفاع شخصی در کیوکوشین

۴/۵۰۰ تومان
آموزش کومیته توسط هیروکی کوروزاوا

۴/۵۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط ناروشیما

۴/۵۰۰ تومان
آموزش کاتا های کیوکوشین کاراته

۴/۵۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره آکیرا ماسودا

۴/۵۰۰ تومان
تمرینات فرانسیسکو فیلهو

۵/۰۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره فرانسیسکو فیلهو(Francisco Filho)

۵/۰۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره هاجیمه کازومی(Hajime Kazumi)

۵/۰۰۰ تومان
مبارزات و تمرینات کیاما

۴/۰۰۰ تومان
سومین دوره مسابقات شین کیوکوشین

۵/۰۰۰ تومان
داستان اندی هوگ

۴/۰۰۰ تومان
آموزش انشین کاراته متد ساباکی

۴/۵۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط ماتسویی (زیر نویس فارسی)

۸/۰۰۰ تومان
Martial Arts Hot spots

۴/۰۰۰ تومان
Fight Quest

۴/۰۰۰ تومان
human weapon karate

۴/۰۰۰ تومان