سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان
مستند سوسای اویاما دست خدا(زیر نویس فارسی)

مستند سوسای اویاما دست خدا(زیر نویس فارسی)

۹/۰۰۰ تومان
مسابقات جهانی کیوکوشین  2016 ماتسویی

مسابقات جهانی کیوکوشین ۲۰۱۶ ماتسویی

۸/۰۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین کای کاراته

آموزش کیوکوشین کای کاراته

۸/۰۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط شیهان Bretrand Kron

آموزش کیوکوشین توسط شیهان Bretrand Kron

۱۳/۰۰۰ تومان
نفس آتشین - هاجیمه کازومی

نفس آتشین - هاجیمه کازومی

۷/۵۰۰ تومان
آموزش بونکای کاتاهای کیوکوشین

آموزش بونکای کاتاهای کیوکوشین

۱۹/۰۰۰ تومان
آموزش مبارزه در شین کیوکوشین

آموزش مبارزه در شین کیوکوشین

۱۶/۰۰۰ تومان
مسابقات قهرمانی کاتای روسیه کیوکوشین IFK

مسابقات قهرمانی کاتای روسیه کیوکوشین IFK

۷/۵۰۰ تومان
مستند رزمی روح سامورایی - کاراته

مستند رزمی روح سامورایی - کاراته

۷/۵۰۰ تومان
34 امین دوره مسابقات کیوکوشین سراسری ژاپن

۳۴ امین دوره مسابقات کیوکوشین سراسری ژاپن

۷/۵۰۰ تومان
مبارزات 50 نفر کیاما

مبارزات ۵۰ نفر کیاما

۷/۵۰۰ تومان
دفاع شخصی در کیوکوشین

دفاع شخصی در کیوکوشین

۷/۵۰۰ تومان
مستند رزمی  دست خدا - کیوکوشین

مستند رزمی دست خدا - کیوکوشین

۷/۵۰۰ تومان
آموزش کومیته توسط هیروکی کوروزاوا

آموزش کومیته توسط هیروکی کوروزاوا

۷/۵۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط ناروشیما

آموزش کیوکوشین توسط ناروشیما

۷/۵۰۰ تومان
آموزش کاتا های کیوکوشین کاراته

آموزش کاتا های کیوکوشین کاراته

۷/۵۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره آکیرا ماسودا

مبارزات ۱۰۰ نفره آکیرا ماسودا

۷/۵۰۰ تومان
تمرینات فرانسیسکو فیلهو

تمرینات فرانسیسکو فیلهو

۸/۰۰۰ تومان
مبارزات 100 نفره فرانسیسکو فیلهو(Francisco Filho)

مبارزات ۱۰۰ نفره فرانسیسکو فیلهو(Francisco Filho)

۸/۰۰۰ تومان
مبارزات و تمرینات کیاما

مبارزات و تمرینات کیاما

۷/۰۰۰ تومان
سومین دوره مسابقات شین کیوکوشین

سومین دوره مسابقات شین کیوکوشین

۸/۰۰۰ تومان
آموزش انشین کاراته متد ساباکی

آموزش انشین کاراته متد ساباکی

۷/۵۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط ماتسویی (زیر نویس فارسی)

آموزش کیوکوشین توسط ماتسویی (زیر نویس فارسی)

۱۱/۰۰۰ تومان
Fight Quest

Fight Quest

۷/۰۰۰ تومان
human weapon karate

human weapon karate

۷/۰۰۰ تومان