سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

آموزش هنر رزمی آیکیدو

آیکیدو (Aikido)

آیکیدو یک هنر رزمی ژاپنی است که به معنای یکی شدن با انرژی حیاتی است.در آیکیدو هدف تغییر مسیر حمله مهاجم  و کنترل کردن مهاجم است به صورتی که وی صدمه نبیند اما در تسلط کامل مدافع باشد به همین منظور در این هنر رزمی بیشتر به تکنیک های گرفتن و قفل کردن مفاصل تاکید شده است.

 در آیکیدو فرد آیکیدوکا به نحوه قفل کردن مفاصل و تغییر جهت نیروی مهاجم تسلط می یابد و حرکت مستقیم مهاجم را به حرکت دورانی تغییر می دهد و سپس با یک حرکت پرتابی فرد مهاجم را زمین گیر می کند با وجود تکنیک های خطرناک و قدرتمند آیکیدو، اما میزان صدمه در آن ناچیز است و فرد آیکیدوکا سعی می کند تا با آرامش و در موضع قدرت و بدور از خشونت اقتدار خود را نشان دهد.

در این  ویدیو مقدماتی نحوه قفل کردن مفاصل دست و پرتاب حریف آموزش داده می شود در ابتدا ی ویدیو نحوه صحیح غلط خوردن (غلطیدن) برای جلوگیری از آسیب دیدگی در جریان تمرین آموزش داده می شود و سپس تکنیک های پایه و اصولی آیکیدو آموزش داده می شود. تکنیک های آیکیدو امروزه به عنوان تکنیک های مدرن دفاع شخصی مورد استفاده قرار می گیرند.

آموزش هنر رزمی آیکیدو

آموزش دفاع شخصی آیکیدو

کالاهای مشابه

ارسال نظر
Captcha