سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

آموزش دروس دانشگاهی

به واسطه اینترنت، دسترسی به منابع  مختلف علمی و دانشگاهی نسبت به قبل، بسیار آسان شده است. در این بخش ویدیو های دروس دانشگاهی از دانشگاههای معتبر جهان را می توانید مشاهده کنید. دروسی از دانشگاههایی همانند MIT, استنفورد، برکلی و ... کلیه درسها فیلم هایی هستند که در جریان اجرای کلاس ضبط شده اند.

تئوری نسبیت عام انشتین دانشگاه استانفورد

تئوری نسبیت عام انشتین دانشگاه استانفورد

۷/۰۰۰ تومان
درس فیزیک کوانتوم دانشگاه آکسفورد

درس فیزیک کوانتوم دانشگاه آکسفورد

۱۳/۰۰۰ تومان
آموزش اساس تئوری رنگ از سایت digital tutor

آموزش اساس تئوری رنگ از سایت digital tutor

۷/۰۰۰ تومان
درس مدارهای الکتریکی از دانشگاه فنی میشیگان

درس مدارهای الکتریکی از دانشگاه فنی میشیگان

۷/۰۰۰ تومان
درس ریاضیات گسسته از موسسه Teaching company

درس ریاضیات گسسته از موسسه Teaching company

۹/۰۰۰ تومان
درس فیزیک الکترومغناطیس دانشگاه MIT

درس فیزیک الکترومغناطیس دانشگاه MIT

۷/۰۰۰ تومان
درس فیزیک مکانیک از دانشگاه MIT

درس فیزیک مکانیک از دانشگاه MIT

۷/۰۰۰ تومان
درس تبدیل فوریه و کاربرد های آن

درس تبدیل فوریه و کاربرد های آن

۹/۰۰۰ تومان
درس مهندسی سیستم های کامپیوتری از دانشگاه MIT

درس مهندسی سیستم های کامپیوتری از دانشگاه MIT

۹/۰۰۰ تومان
درس مقدمه ای بر الگوریتم های دانشگاه MIT

درس مقدمه ای بر الگوریتم های دانشگاه MIT

۷/۰۰۰ تومان
درس برنامه نویسی ++C دانشگاه استنفورد

درس برنامه نویسی ++C دانشگاه استنفورد

۷/۰۰۰ تومان
معادلات دیفرانسیل دانشگاه MIT

معادلات دیفرانسیل دانشگاه MIT

۹/۰۰۰ تومان
سمینار های آموزشی متلب (Matlab)

سمینار های آموزشی متلب (Matlab)

۷/۰۰۰ تومان