سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

آموزش دفاع شخصی

دفاع شخصی قسمتی از هنر های رزمی است. بیشتر مردمی که به سراغ باشگاه های رزمی میروند تنها هدفشان یادگیری هنر ها رزمی است و یا حداقل اینکه در کنار هنر رزمی مورد علاقه خود، دفاع شخصی را هم یاد بگیرند. در زندگی هر انسانی شرایطی پیش می آید که مجبور به استفاده از خشونت شود دفاع شخصی روشی کنترل شده برای دفاع از خود است که در صورتی که در شرایطی قرار گرفتید که مجبور به ایتفاده از خشونت برای حفظ زندگی خود شدید بتوانید با کمترین ضرر ممکن از خود دفع کنید و با سلامت از این شرایط عبور کنید. دفاع شخصی از محبوبترین فعالیتهای رزمی است و سبکهای مختلف رزمی متفاوتی برای آموزش بهتر این هنر ابداع شده اند.

در این قسمت می توانیدفیلم های آموزشی سبک های مختلف هنر رزمی را مشاهده کنید.

آموزش کاجو کنبو(سبک دفاع شخصی)

آموزش کاجو کنبو(سبک دفاع شخصی)

۸/۰۰۰ تومان
بادیگارد خود باشید

بادیگارد خود باشید

۷/۵۰۰ تومان
پلیس گراپلینگ

پلیس گراپلینگ

۸/۰۰۰ تومان
دفاع شخصی بانوان

دفاع شخصی بانوان

۸/۰۰۰ تومان
پلیس کنترل

پلیس کنترل

۸/۰۰۰ تومان
آموزش قفل کردن عملیاتی مفاصل

آموزش قفل کردن عملیاتی مفاصل

۸/۰۰۰ تومان
آموزش آیکیدوی کاربردی

آموزش آیکیدوی کاربردی

۷/۵۰۰ تومان
دفاع شخصی در کیوکوشین

دفاع شخصی در کیوکوشین

۷/۵۰۰ تومان
تکنیک های قفل مچ دست در دفاع شخصی

تکنیک های قفل مچ دست در دفاع شخصی

۸/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع به روش FAST  توسط Bill Kipp

آموزش دفاع به روش FAST توسط Bill Kipp

۷/۰۰۰ تومان
راز تکنیک های سامبو ارتشی

راز تکنیک های سامبو ارتشی

۷/۰۰۰ تومان
100 درس از سامبوی روسی

۱۰۰ درس از سامبوی روسی

۱۰/۰۰۰ تومان
قدرت آرامش در دفاع شخصی

قدرت آرامش در دفاع شخصی

۷/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع شخصی نیروی دریایی ارتش آمریکا

آموزش دفاع شخصی نیروی دریایی ارتش آمریکا

۹/۰۰۰ تومان
شائولین چین نا

شائولین چین نا

۷/۰۰۰ تومان
دفاع شخصی وینگ چون

دفاع شخصی وینگ چون

۱۰/۰۰۰ تومان
تکنیک های خطرناک سامبوی روسی

تکنیک های خطرناک سامبوی روسی

۷/۰۰۰ تومان