سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

لیست آخرین کالاهای سایت صفحه 1

موی تای- تکنیک های پایه

موی تای- تکنیک های پایه

۷/۰۰۰ تومان
تمرینات کونگ فو با سلاح و بدون سلاح

تمرینات کونگ فو با سلاح و بدون سلاح

۷/۰۰۰ تومان
تمرین و کشش

تمرین و کشش

۷/۰۰۰ تومان
آموزش پا باز (180 درجه)

آموزش پا باز (۱۸۰ درجه)

۷/۰۰۰ تومان
فول کنتاکت از مبتدی تا پیشرفته

فول کنتاکت از مبتدی تا پیشرفته

۷/۰۰۰ تومان
آموزش ضربات پیشرفته

آموزش ضربات پیشرفته

۷/۰۰۰ تومان
ضربات آکروباتیک

ضربات آکروباتیک

۷/۰۰۰ تومان
آموزش کومبو - ضربات پای ترکیبی

آموزش کومبو - ضربات پای ترکیبی

۷/۰۰۰ تومان
نانچیکو

نانچیکو

۷/۰۰۰ تومان
77 ضربه پا

۷۷ ضربه پا

۱۱/۰۰۰ تومان
تونفا- کبری

تونفا- کبری

۶/۰۰۰ تومان
آموزش نانچیکو

آموزش نانچیکو

۷/۰۰۰ تومان
جوجیتسو برزیلی- ترکیبات قلاب هنرهای رزمی

جوجیتسو برزیلی- ترکیبات قلاب هنرهای رزمی

۷/۰۰۰ تومان
جوجیتسوی برزیلی-  BERIMBOLO - CROSS-FACE

جوجیتسوی برزیلی- BERIMBOLO - CROSS-FACE

۷/۰۰۰ تومان
جوجیتسوی برزیلی- تکنیک های پیشرفته

جوجیتسوی برزیلی- تکنیک های پیشرفته

۷/۰۰۰ تومان
جوجیتسوی برزیلی- ملزومات گارد نیمه

جوجیتسوی برزیلی- ملزومات گارد نیمه

۷/۰۰۰ تومان