سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

لیست آخرین کالاهای سایت صفحه 1

موی تای- تکنیک های پایه

موی تای- تکنیک های پایه

۹/۰۰۰ تومان
تمرینات کونگ فو با سلاح و بدون سلاح

تمرینات کونگ فو با سلاح و بدون سلاح

۹/۰۰۰ تومان
تمرین و کشش

تمرین و کشش

۹/۰۰۰ تومان
آموزش پا باز (180 درجه)

آموزش پا باز (۱۸۰ درجه)

۹/۰۰۰ تومان
فول کنتاکت از مبتدی تا پیشرفته

فول کنتاکت از مبتدی تا پیشرفته

۹/۰۰۰ تومان
آموزش ضربات پیشرفته

آموزش ضربات پیشرفته

۹/۰۰۰ تومان
ضربات آکروباتیک

ضربات آکروباتیک

۹/۰۰۰ تومان
آموزش کومبو - ضربات پای ترکیبی

آموزش کومبو - ضربات پای ترکیبی

۹/۰۰۰ تومان
نانچیکو

نانچیکو

۹/۰۰۰ تومان
77 ضربه پا

۷۷ ضربه پا

۱۳/۰۰۰ تومان
تونفا- کبری

تونفا- کبری

۸/۰۰۰ تومان
آموزش نانچیکو

آموزش نانچیکو

۹/۰۰۰ تومان
جوجیتسو برزیلی- ترکیبات قلاب هنرهای رزمی

جوجیتسو برزیلی- ترکیبات قلاب هنرهای رزمی

۹/۰۰۰ تومان
جوجیتسوی برزیلی-  BERIMBOLO - CROSS-FACE

جوجیتسوی برزیلی- BERIMBOLO - CROSS-FACE

۹/۰۰۰ تومان
جوجیتسوی برزیلی- تکنیک های پیشرفته

جوجیتسوی برزیلی- تکنیک های پیشرفته

۹/۰۰۰ تومان
جوجیتسوی برزیلی- ملزومات گارد نیمه

جوجیتسوی برزیلی- ملزومات گارد نیمه

۹/۰۰۰ تومان