سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

لیست آخرین کالاهای سایت صفحه 1

موی تای- تکنیک های پایه

۵/۰۰۰ تومان
تمرینات کونگ فو با سلاح و بدون سلاح

۵/۰۰۰ تومان
تمرین و کشش

۵/۰۰۰ تومان
آموزش پا باز (180 درجه)

۵/۰۰۰ تومان
فول کنتاکت از مبتدی تا پیشرفته

۵/۰۰۰ تومان
آموزش ضربات پیشرفته

۵/۰۰۰ تومان
ضربات آکروباتیک

۵/۰۰۰ تومان
آموزش کومبو - ضربات پای ترکیبی

۵/۰۰۰ تومان
نانچیکو

۵/۰۰۰ تومان
77 ضربه پا

۹/۰۰۰ تومان
تونفا- کبری

۴/۰۰۰ تومان
آموزش نانچیکو

۵/۰۰۰ تومان
جوجیتسو برزیلی- ترکیبات قلاب هنرهای رزمی

۵/۰۰۰ تومان
جوجیتسوی برزیلی-  BERIMBOLO - CROSS-FACE

۵/۰۰۰ تومان
جوجیتسوی برزیلی- تکنیک های پیشرفته

۵/۰۰۰ تومان
جوجیتسوی برزیلی- ملزومات گارد نیمه

۵/۰۰۰ تومان