سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

آموزش های برنامه نویسی

برنامه نویسی یکی از پردرآمد ترین و یکی از شغل های عصر تکنولوژی است.هر شرکتی احتمال دارد به یک برنامه نویس یا یک تیم برنامه نویسی نیاز داشته باشد. در سالهای اخیر با گسترش فرهنگ کار در خانه، برنامه نویسی یکی از شغل هایی است که مردم به عنوان آزاد کار یا free lancer به آن روی می آورند.

در این بخش می توانید فیلم  آموزشهای برنامه نویسی زبانهای مختلف را مشاهده کنید که همگی از منابع مختلف و معتبر جمع آوری شده است.بیشتر آموزش دهندگان این زبانها از پیشروان این زبان ها در عرصه تکنولوژی هستند.

آموزش CSS شركت ليندا

آموزش CSS شركت ليندا

فروش غیر فعال
آموزش Python شرکت لیندا

آموزش Python شرکت لیندا

فروش غیر فعال
آموزش LINQ شرکت VTC

آموزش LINQ شرکت VTC

فروش غیر فعال
آموزش jQuery شركت ليندا

آموزش jQuery شركت ليندا

فروش غیر فعال
آموزش NHibernate شرکت TekPub

آموزش NHibernate شرکت TekPub

فروش غیر فعال
اصول CMS شرکت Lynda

اصول CMS شرکت Lynda

فروش غیر فعال
آموزش Ruby شرکت VTC

آموزش Ruby شرکت VTC

فروش غیر فعال
آموزش JavaScript شركت Lynda

آموزش JavaScript شركت Lynda

فروش غیر فعال
آموزش  Ruby شركت ليندا

آموزش Ruby شركت ليندا

فروش غیر فعال
آموزش linq  از سایت tekpub

آموزش linq از سایت tekpub

فروش غیر فعال
آموزش css سایت nettuts

آموزش css سایت nettuts

فروش غیر فعال
مقدمه ای بر asp net mvc

مقدمه ای بر asp net mvc

فروش غیر فعال
نگاهی به Asp.net 4

نگاهی به Asp.net ۴

فروش غیر فعال
Database Optimization

Database Optimization

فروش غیر فعال
آموزش #C

آموزش #C

فروش غیر فعال
آموزش IIS 7

آموزش IIS ۷

فروش غیر فعال
آموزش Sql Server Express

آموزش Sql Server Express

فروش غیر فعال
آموزش  visual studio team system

آموزش visual studio team system

فروش غیر فعال