سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

آموزش سلاح های سرد

نانچیکو

۶/۰۰۰ تومان
تونفا- کبری

۵/۰۰۰ تومان
آموزش نانچیکو

۶/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع در مقابل چاقو 2

۵/۰۰۰ تومان
تونفا برای دفاع شخصی

۵/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح های نینجا

۵/۰۰۰ تومان
آموزش پرتاب شوریکن

۴/۵۰۰ تومان
آموزش سانچیکو

۵/۰۰۰ تومان
آموزش چوب جوجوتسو

۵/۰۰۰ تومان
آموزش فرم بادبزن تای چی

۵/۰۰۰ تومان
راز سلاح های رزمی آسیایی

۵/۰۰۰ تومان
تکنیک های پیشرفته ی کالی

۵/۰۰۰ تومان
تکنیکهای شمشیر آسیایی

۴/۰۰۰ تومان
آموزش کالی توسط Eric Laulaget

۵/۰۰۰ تومان
چگونه در اسلحه بروسلی استاد شویم

۵/۰۰۰ تومان
آموزش باتون تلسکوپی

۵/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح های کونگ فو - نیزه و شمشیر پهن

۵/۰۰۰ تومان
آموزش کاما،چوب و نانچاکو (نانچیکو)

۶/۰۰۰ تومان
آموزش تونفای عملیاتی

۵/۰۰۰ تومان
آموزش کوبودوی اکیناوایی

۵/۰۰۰ تومان
آموزش کاتاهای سلاح های سرد

۵/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح کاتانا

۵/۰۰۰ تومان
آموزش تونفا توسط فومیو دمورا

۵/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح کاما

۵/۰۰۰ تومان
آموزش شمشیر توسط استاد حسین خاکی ( زبان فارسی)

۱۶/۰۰۰ تومان
آموزش تونفا توسط استاد حسین خاکی (زبان فارسی)

۱۶/۰۰۰ تومان
آموزش تونفا حرفه ای

۵/۰۰۰ تومان
آموزش نانچیکو مبارزه ای و نمایشی

۵/۰۰۰ تومان
نانچیکو -  آموزش نانچیکو  از 0 تا 100

۵/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع در مقابل چاقو knife survival

۵/۰۰۰ تومان
آموزش تکنیک های چوب (Bo) بو - فومیو دمورا

۴/۵۰۰ تومان
آموزش استفاده از چوب   Bo در هنر های رزمی

۴/۵۰۰ تومان
آموزش تونفا مقدماتی

۴/۵۰۰ تومان
آموزش نانچیکو روسی

۴/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع در مقابل چاقو

۴/۰۰۰ تومان