سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

آموزش سلاح های سرد

نانچیکو

۵/۰۰۰ تومان
تونفا- کبری

۴/۰۰۰ تومان
آموزش نانچیکو

۵/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع در مقابل چاقو 2

۴/۰۰۰ تومان
تونفا برای دفاع شخصی

۴/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح های نینجا

۴/۰۰۰ تومان
آموزش پرتاب شوریکن

۳/۵۰۰ تومان
آموزش سانچیکو

۴/۰۰۰ تومان
آموزش چوب جوجوتسو

۴/۰۰۰ تومان
آموزش فرم بادبزن تای چی

۴/۰۰۰ تومان
راز سلاح های رزمی آسیایی

۴/۰۰۰ تومان
تکنیک های پیشرفته ی کالی

۴/۰۰۰ تومان
تکنیکهای شمشیر آسیایی

۳/۰۰۰ تومان
آموزش کالی توسط Eric Laulaget

۴/۰۰۰ تومان
چگونه در اسلحه بروسلی استاد شویم

۴/۰۰۰ تومان
آموزش باتون تلسکوپی

۴/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح های کونگ فو - نیزه و شمشیر پهن

۴/۰۰۰ تومان
آموزش کاما،چوب و نانچاکو (نانچیکو)

۵/۰۰۰ تومان
آموزش تونفای عملیاتی

۴/۰۰۰ تومان
آموزش کوبودوی اکیناوایی

۴/۰۰۰ تومان
آموزش کاتاهای سلاح های سرد

۴/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح کاتانا

۴/۰۰۰ تومان
آموزش تونفا توسط فومیو دمورا

۴/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح کاما

۴/۰۰۰ تومان
آموزش شمشیر توسط استاد حسین خاکی ( زبان فارسی)

۱۵/۰۰۰ تومان
آموزش تونفا توسط استاد حسین خاکی (زبان فارسی)

۱۵/۰۰۰ تومان
آموزش تونفا حرفه ای

۴/۰۰۰ تومان
آموزش نانچیکو مبارزه ای و نمایشی

۴/۰۰۰ تومان
نانچیکو -  آموزش نانچیکو  از 0 تا 100

۴/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع در مقابل چاقو knife survival

۴/۰۰۰ تومان
آموزش تکنیک های چوب (Bo) بو - فومیو دمورا

۳/۵۰۰ تومان
آموزش استفاده از چوب   Bo در هنر های رزمی

۳/۵۰۰ تومان
آموزش تونفا مقدماتی

۳/۵۰۰ تومان
آموزش نانچیکو روسی

۳/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع در مقابل چاقو

۳/۰۰۰ تومان