سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

آموزش هنر های رزمی

همه به کلاسهای هنر های رزمی دسترسی ندارند. امروزه در عصر اطلاعات دسترسی به منابع ارزشمند ورزشهای رزمی همانند دیگر حیطه های علوم بسیار آسان شده است به راحتی می توانید آموزش های رزمی از استادان معتبر جهان را در کمترین زمان سفارش دهید و در منزل خود تمرین کنید.هنر های رزمی مانند قبل در اختیار عده معدودی نیست و همه می توانند از بهترین مربیان جهان استفاده کنند و مطالب جدید بیاموزند.قبلا آموزش ها مستند نبود و ممکن بود در یک منطقه استادی یک تکنیک را ناخواسته به صورت غلط آموزش دهد و شاگردان او هم همانطور به غلط یاد می گرفتند و آموزش می دادند و سالها این تکنیک ها اصلاح نمی شد اما امروزه با دسترسی به استادان درجه اول جهان به راحتی م یتوان نحوه اجرای صحیح یک تکنیک رزمی را یاد گرفت و از اعتبار آن مطمئن بود.

آموزش های رشته های مختلف رزمی اعم از کاراته، کیوکوشین ، تکواندو،جودو، سامبو، کیک بوکسینک و ... و همچنین انواع سلاح های سرد همانند کاما، نانچیکو،چوب، سای و ... را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.

موی تای- تکنیک های پایه

موی تای- تکنیک های پایه

۹/۰۰۰ تومان
تمرینات کونگ فو با سلاح و بدون سلاح

تمرینات کونگ فو با سلاح و بدون سلاح

۹/۰۰۰ تومان
آموزش پا باز (180 درجه)

آموزش پا باز (۱۸۰ درجه)

۹/۰۰۰ تومان
فول کنتاکت از مبتدی تا پیشرفته

فول کنتاکت از مبتدی تا پیشرفته

۹/۰۰۰ تومان
آموزش ضربات پیشرفته

آموزش ضربات پیشرفته

۹/۰۰۰ تومان
ضربات آکروباتیک

ضربات آکروباتیک

۹/۰۰۰ تومان
آموزش کومبو - ضربات پای ترکیبی

آموزش کومبو - ضربات پای ترکیبی

۹/۰۰۰ تومان
77 ضربه پا

۷۷ ضربه پا

۱۳/۰۰۰ تومان
جوجیتسو برزیلی- ترکیبات قلاب هنرهای رزمی

جوجیتسو برزیلی- ترکیبات قلاب هنرهای رزمی

۹/۰۰۰ تومان
جوجیتسوی برزیلی-  BERIMBOLO - CROSS-FACE

جوجیتسوی برزیلی- BERIMBOLO - CROSS-FACE

۹/۰۰۰ تومان
جوجیتسوی برزیلی- تکنیک های پیشرفته

جوجیتسوی برزیلی- تکنیک های پیشرفته

۹/۰۰۰ تومان
جوجیتسوی برزیلی- ملزومات گارد نیمه

جوجیتسوی برزیلی- ملزومات گارد نیمه

۹/۰۰۰ تومان
جوجیتسوی برزیلی- هنر مبارزه

جوجیتسوی برزیلی- هنر مبارزه

۹/۰۰۰ تومان
جوجیتسوی برزیلی- اسرار عبور از گارد

جوجیتسوی برزیلی- اسرار عبور از گارد

۹/۰۰۰ تومان
آموزش واله تودو (Vale Tudo)

آموزش واله تودو (Vale Tudo)

۸/۰۰۰ تومان
آموزش تای جوتسو

آموزش تای جوتسو

۸/۰۰۰ تومان
آموزش تای چی چوان

آموزش تای چی چوان

۸/۰۰۰ تومان
آموزش تکواندو پومسه

آموزش تکواندو پومسه

۸/۰۰۰ تومان
آموزش تکواندو گواهینامه کمربند مشکی

آموزش تکواندو گواهینامه کمربند مشکی

۸/۰۰۰ تومان
آموزش کشتی سنتی چین (Shuai-Jiao)

آموزش کشتی سنتی چین (Shuai-Jiao)

۸/۰۰۰ تومان
تکنیک های اصلی کراو ماگا

تکنیک های اصلی کراو ماگا

۸/۰۰۰ تومان
تمرینات قدرتی کاراته به سبک اوکیناوا

تمرینات قدرتی کاراته به سبک اوکیناوا

۸/۰۰۰ تومان
آموزش کاتاهای هیان Heian

آموزش کاتاهای هیان Heian

۸/۰۰۰ تومان
آموزش جوجیتسوی برزیلی: تکنیک های چوک

آموزش جوجیتسوی برزیلی: تکنیک های چوک

۸/۰۰۰ تومان
مبارزه جوجیتسو: آموزش جوجیتسوی مبارزه ای

مبارزه جوجیتسو: آموزش جوجیتسوی مبارزه ای

۸/۰۰۰ تومان
آموزش کراو ماگا

آموزش کراو ماگا

۸/۰۰۰ تومان
کشف کاپوئرای افسانه ای

کشف کاپوئرای افسانه ای

۸/۰۰۰ تومان
جیوجیتسو برزیلی (Brazilian Jiu-Jitsu)  تکنیک های پایه

جیوجیتسو برزیلی (Brazilian Jiu-Jitsu) تکنیک های پایه

۸/۰۰۰ تومان
ماکی وارای اوکیناوایی (Okinawa Makiwaras)

ماکی وارای اوکیناوایی (Okinawa Makiwaras)

۸/۰۰۰ تومان
فران کمبات

فران کمبات

۸/۰۰۰ تومان
جوجیتسو هنر مبارزه

جوجیتسو هنر مبارزه

۸/۰۰۰ تومان
آموزش شکستن اجسام سخت

آموزش شکستن اجسام سخت

۸/۰۰۰ تومان
جوجیتسوی برزیلی

جوجیتسوی برزیلی

۸/۰۰۰ تومان
جوجیتسو، تکنیک های ممنوعه

جوجیتسو، تکنیک های ممنوعه

۸/۰۰۰ تومان
ساواته، تکنیک های قهرمانی من

ساواته، تکنیک های قهرمانی من

۸/۰۰۰ تومان
آیکیدو هنر جذب نیروی حریف

آیکیدو هنر جذب نیروی حریف

۸/۰۰۰ تومان
آموزش آیکیدو توسط پاتریشیا گوه ری

آموزش آیکیدو توسط پاتریشیا گوه ری

۸/۰۰۰ تومان
آموزش فرمهای کونگ فو توا

آموزش فرمهای کونگ فو توا

۱۲/۰۰۰ تومان
آموزش سیستمای روسی

آموزش سیستمای روسی

۸/۰۰۰ تومان
استراتژی های مبارزات آزاد MMA

استراتژی های مبارزات آزاد MMA

۸/۰۰۰ تومان
چین نا - هنر قفل کردن و گرفتن

چین نا - هنر قفل کردن و گرفتن

۸/۰۰۰ تومان
آموزش آدمک چوبی وینگ چون

آموزش آدمک چوبی وینگ چون

۱۲/۰۰۰ تومان
آموزش آدمک چوبی جیت کان دو

آموزش آدمک چوبی جیت کان دو

۸/۰۰۰ تومان
آموزش سامبو

آموزش سامبو

۸/۰۰۰ تومان
 بالینتاواک اسکریما

بالینتاواک اسکریما

۹/۰۰۰ تومان
آموزش سامبو توسط Oleg TAKTAROV

آموزش سامبو توسط Oleg TAKTAROV

۱۳/۰۰۰ تومان
آموزش آرنیس فیلیپینی

آموزش آرنیس فیلیپینی

۸/۰۰۰ تومان
هنر مخفی نینجا

هنر مخفی نینجا

۸/۰۰۰ تومان
تکنیک های ترکیبی جودو

تکنیک های ترکیبی جودو

۸/۰۰۰ تومان
هنر رزمی موی تای

هنر رزمی موی تای

۸/۰۰۰ تومان
آموزش سانشو و ساندا

آموزش سانشو و ساندا

۸/۰۰۰ تومان
آموزش روش وینگ چون کونگ فو

آموزش روش وینگ چون کونگ فو

۸/۰۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین کای کاراته

آموزش کیوکوشین کای کاراته

۸/۰۰۰ تومان
آموزش هاپکیدو

آموزش هاپکیدو

۸/۰۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط شیهان Bretrand Kron

آموزش کیوکوشین توسط شیهان Bretrand Kron

۱۳/۰۰۰ تومان
آموزش مبارزات تکواندو

آموزش مبارزات تکواندو

۸/۰۰۰ تومان
موی تای مدرن

موی تای مدرن

۸/۰۰۰ تومان
آموزش ضربات ویرانگر پایین تنه

آموزش ضربات ویرانگر پایین تنه

۸/۰۰۰ تومان
آموزش تکواندو پومسه 1-17

آموزش تکواندو پومسه ۱-۱۷

۱۲/۰۰۰ تومان
آموزش کیوشو جوتسو - قفل کردن مفاصل

آموزش کیوشو جوتسو - قفل کردن مفاصل

۸/۰۰۰ تومان
تمرینات قدرتی برای رزمی کاران

تمرینات قدرتی برای رزمی کاران

۸/۰۰۰ تومان
آموزش بونکای کاتاهای شوتوکان

آموزش بونکای کاتاهای شوتوکان

۱۹/۰۰۰ تومان
رازهای تمرینات قهرمانان

رازهای تمرینات قهرمانان

۸/۰۰۰ تومان
آموزش حرکات نمایشی هنر های رزمی

آموزش حرکات نمایشی هنر های رزمی

۸/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع شخصی پلیس

آموزش دفاع شخصی پلیس

۸/۰۰۰ تومان
آموزش تمرین با کیسه بوکس و میت

آموزش تمرین با کیسه بوکس و میت

۸/۰۰۰ تومان
نفس آتشین - هاجیمه کازومی

نفس آتشین - هاجیمه کازومی

۷/۵۰۰ تومان
آموزش بونکای کاتاهای کیوکوشین

آموزش بونکای کاتاهای کیوکوشین

۱۹/۰۰۰ تومان
آموزش مبارزه در شین کیوکوشین

آموزش مبارزه در شین کیوکوشین

۱۶/۰۰۰ تومان
آموزش کومیته توسط هیروکی کوروزاوا

آموزش کومیته توسط هیروکی کوروزاوا

۷/۵۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط ناروشیما

آموزش کیوکوشین توسط ناروشیما

۷/۵۰۰ تومان
آموزش کاتا های کیوکوشین کاراته

آموزش کاتا های کیوکوشین کاراته

۷/۵۰۰ تومان
آموزش هنر رزمی جیت کان دو توسط Tim Tacket

آموزش هنر رزمی جیت کان دو توسط Tim Tacket

۷/۰۰۰ تومان
تمرینات پیت (Pit Workout)

تمرینات پیت (Pit Workout)

۷/۰۰۰ تومان
آموزش هنر رزمی بیو جی (Biu Ji)

آموزش هنر رزمی بیو جی (Biu Ji)

۷/۰۰۰ تومان
Chi kung برای سلامتی توسط Terence(Terry)Dunn

Chi kung برای سلامتی توسط Terence(Terry)Dunn

۷/۰۰۰ تومان
Qigong یا chikung برای معالجه ورزش های 5 حیوان

Qigong یا chikung برای معالجه ورزش های ۵ حیوان

۷/۰۰۰ تومان
معالجه Qigong  توسط Jeff Primack

معالجه Qigong توسط Jeff Primack

۷/۰۰۰ تومان
قدرت درونی در هنر های رزمی توسط مایک سیگمن

قدرت درونی در هنر های رزمی توسط مایک سیگمن

۷/۰۰۰ تومان
تمرینات فرانسیسکو فیلهو

تمرینات فرانسیسکو فیلهو

۸/۰۰۰ تومان
آموزش هنر رزمی آیکیدو

آموزش هنر رزمی آیکیدو

۷/۰۰۰ تومان
آموزش انشین کاراته متد ساباکی

آموزش انشین کاراته متد ساباکی

۷/۵۰۰ تومان
آموزش پارکور

آموزش پارکور

۷/۰۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط ماتسویی (زیر نویس فارسی)

آموزش کیوکوشین توسط ماتسویی (زیر نویس فارسی)

۱۱/۰۰۰ تومان
جلیقه آهنی چی کونگ

جلیقه آهنی چی کونگ

۷/۰۰۰ تومان
تمرینات آمادگی کامل برای رزمی کاران

تمرینات آمادگی کامل برای رزمی کاران

۷/۰۰۰ تومان
آموزش ضربات پا در تکواندو

آموزش ضربات پا در تکواندو

۷/۰۰۰ تومان