سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

15 ویدیوی پر فروش سایت در 30 روز اخیر

تونفا برای دفاع شخصی

۴/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع در مقابل چاقو 2

۴/۰۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط ماتسویی (زیر نویس فارسی)

۷/۰۰۰ تومان
آموزش بونکای کاتاهای کیوکوشین

۱۵/۰۰۰ تومان
آموزش دفاع شخصی استاد حسین خاکی ( زبان فارسی)

۲۰/۰۰۰ تومان
آموزش تونفا توسط استاد حسین خاکی (زبان فارسی)

۱۵/۰۰۰ تومان
آموزش تونفای عملیاتی

۴/۰۰۰ تومان
آموزش کاما،چوب و نانچاکو (نانچیکو)

۵/۰۰۰ تومان
تکنیک های اصلی کراو ماگا

۴/۰۰۰ تومان
نانچیکو -  آموزش نانچیکو  از 0 تا 100

۴/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح کاتانا

۴/۰۰۰ تومان