سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

15 ویدیوی پر فروش سایت در 30 روز اخیر

آموزش چوب توسط استاد حسین خاکی (زبان فارسی)

۱۵/۰۰۰ تومان
آموزش سلاح کاتانا

۴/۰۰۰ تومان
آموزش شکستن اجسام سخت

۴/۰۰۰ تومان
مسابقات جهانی کیوکوشین  2016 ماتسویی

۴/۰۰۰ تومان
آموزش کاما،چوب و نانچاکو (نانچیکو)

۵/۰۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط ماتسویی (زیر نویس فارسی)

۷/۰۰۰ تومان
آموزش تونفای عملیاتی

۴/۰۰۰ تومان
آموزش کیوشو جوتسو - قفل کردن مفاصل

۴/۰۰۰ تومان
آموزش روش وینگ چون کونگ فو

۴/۰۰۰ تومان
آموزش آدمک چوبی وینگ چون

۸/۰۰۰ تومان
پلیس گراپلینگ

۴/۰۰۰ تومان
فران کمبات

۴/۰۰۰ تومان