سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

15 ویدیوی پر فروش سایت در 30 روز اخیر

آموزش پا باز (180 درجه)

۶/۰۰۰ تومان
تونفا- کبری

۵/۰۰۰ تومان
77 ضربه پا

۱۰/۰۰۰ تومان
آموزش بونکای کاتاهای کیوکوشین

۱۶/۰۰۰ تومان
آموزش تونفای عملیاتی

۵/۰۰۰ تومان
آموزش کیوکوشین توسط ماتسویی (زیر نویس فارسی)

۸/۰۰۰ تومان
ضربات آکروباتیک

۶/۰۰۰ تومان
آموزش شکستن اجسام سخت

۵/۰۰۰ تومان
تونفا برای دفاع شخصی

۵/۰۰۰ تومان
آموزش آدمک چوبی وینگ چون

۹/۰۰۰ تومان
تمرینات قدرتی کاراته به سبک اوکیناوا

۵/۰۰۰ تومان
آموزش ضربات پیشرفته

۶/۰۰۰ تومان
آموزش تونفا توسط استاد حسین خاکی (زبان فارسی)

۱۶/۰۰۰ تومان
آموزش تمرین با کیسه بوکس و میت

۵/۰۰۰ تومان