سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

15 ویدیوی پر فروش سایت در 30 روز اخیر

آموزش بونکای کاتاهای کیوکوشین

۱۱۴/۰۰۰ تومان
تونفا- کبری

۴۸/۰۰۰ تومان
آموزش پا باز (180 درجه)

۵۴/۰۰۰ تومان
آموزش قفل کردن عملیاتی مفاصل

۴۸/۰۰۰ تومان
تونفا برای دفاع شخصی

۴۸/۰۰۰ تومان