سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

15 ویدیوی پر فروش سایت در 30 روز اخیر

آموزش کیوکوشین توسط ماتسویی (زیر نویس فارسی)

۸/۰۰۰ تومان
آموزش پا باز (180 درجه)

۶/۰۰۰ تومان
77 ضربه پا

۱۰/۰۰۰ تومان
تمرینات قدرتی کاراته به سبک اوکیناوا

۵/۰۰۰ تومان
آموزش بونکای کاتاهای کیوکوشین

۱۶/۰۰۰ تومان
آموزش تکنیک های چوب (Bo) بو - فومیو دمورا

۴/۵۰۰ تومان
آموزش تونفای عملیاتی

۵/۰۰۰ تومان
تکنیک های قفل مچ دست در دفاع شخصی

۵/۰۰۰ تومان
ضربات آکروباتیک

۶/۰۰۰ تومان
آموزش شکستن اجسام سخت

۵/۰۰۰ تومان
تونفا- کبری

۵/۰۰۰ تومان
آموزش کراو ماگا

۵/۰۰۰ تومان
آموزش ضربات پیشرفته

۶/۰۰۰ تومان
پلیس گراپلینگ

۵/۰۰۰ تومان