سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

آموزش مبارزه در شین کیوکوشین

نام این مجموعه به انگلیسی Born To be strongest است که به معنی  برای قویترین بودن متولد شدن است.
این مجموعه آموزشی، یکی از بهترین آموزش های کیوکوشین کاراته است که توسط چند تن از بهترین قهرمانان سبک شین کیوکوشین کاراته،اسرار موفقیت خود را به شما خواهند گفت.این مجموعه زیر نظر مستقیم کانچو کنجی میدوری، بنیانگذار شین کیوکوشین، یکی از سبک های منشعب شده کیوکوشین، آموزش داده می شود و یکی از بهترین مجموعه های آموزشی برای رزمی کارانی است که مبارزات آزاد کار می کنند.کنجی میدوری قهرمان کیوکوشین جهان و چهار دوره قهرمان سراسر ژاپن بوده است.

در این مجموعه بهترین نحوه ایستادن در مبارزه، تکنیک های ترکیبی دست و پا برای قهرمان شدن و نحوه ضربه زدن با نهایت قدرت را یاد خواهید

گرفت.این مجموعه یکی از آموزش هایی است که هر کیوکوشین کار به آن نیازمند است.

مبارزات قهرمانانی که در این مجموعه آموزش می دهند را می توانید در این سری مبارزات کیوکوشین مشاهده کنید.

ارسال نظر
Captcha