سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

تمرینات آمادگی کامل برای رزمی کاران

تمرینات آمادگی کامل برای رزمی کاران

 

این آموزش محصول کشور کره است که تمریناتی را آموزش می دهد که بر روی استقامت و ورزیدگی ماهیچه هایی که در جریان یک مبارزه درگیر هستند کمک می کند.

فرقی ندارد چه نوع هنر رزمی کار می کنید.در هنر های رزمی بیشتر ضربات به صورت انفجاری اجرا می شود که تمرینات این فیلم آموزشی بر روی آن متمرکز است.در این فیلم آموزشی، تمریناتی را که باعث بهبود سرعت، قدرت، چابکی و رفلکس رزمی کاران در شته های مختلف می شود را آموزش می دهد.

این فیلم آموزشی به تمام ورزشکاران هنر های رزمی در رشته های مختلف، توصیه می شود.

 

آمادگی کامل برای رزمی کاران هنر های رزمی

آمادگی کامل برای رزمی کاران هنر های رزمی

ارسال نظر
Captcha