سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

کشف کاپوئرای افسانه ای

  • قیمت: ۴۸/۰۰۰ تومان
  • تعداد بازدید: ۴/۸۷۹ بازدید
  • زبان: انگلیسی
  • تعداد: ۱ حلقه
  • مدت زمان: ۱۵۰ دقیقه

عنوان انگلیسی: Discover the legendary Capoeira


گروه کاپوئرای "سنزلا" SENZALA برزیل چندین سال است که تشکیل شده است. این هنر رزمی ابتدا توسط برده های آفریقایی که به برزیل آمده بودند طراحی شده و پس از مدتی گسترش پیدا کرد. مردم با گوش دادن به موسیقی بیرمبو دور هم جمع شده و در داخل رودا (Roda) که دایره ای شکل بوده و محل انجام مبارزه است حرکات آکروباتیک، لگد زدن، حرکات انفجاری و نمایشی را انجام می دهند.
در کاپوئرا از یک طناب ( کمربند رنگی که برای مشخص کردن میزان پیشرفت به هنرجویان داده می شود) برای سیستم رتبه بندی استفاده می شود. این کمربندها کلید فهمیدن نظام رتبه بندی و جایگاه هنرجو می باشد. طناب نشان دهنده تجربه و زمانی است که هنرجو برای کاپوئرا صرف نموده و بیشتر نماد دانش کاپوئرا می باشد تا آمادگی جسمانی ( البته این دو با هم پیش می روند). در واقع در کاپوئرا طناب ممتازتر نشان دهنده درک بیشتر از این هنر و مهارت بیشتر در آن است.

 

کاپوئرا


از دیدگاه دفاعی، کاپوئرا بسیار سریع است و ممکن است کاری نشدنی به نظر برسد. اگرچه حرکات خطرناک ممکن است مزیت داشته باشند، چراکه ظاهرا این تکنیک ها هر جایی نتیجه بخش بوده و دفاع کردن در مقابل آنها کاری دشوار است. مشکل این سبک آن است که تمرین و یادگیری آن سال ها زمان می برد و حرفه ای شدن در این بازی سخت است و تلاش بسیار می خواهد، چون یادگیری آن مستلزم دقت، حرکت سریع و کاربرد کامل تکنیک هاست. کاپوئرا نیازمند توان ورزشکاری و قدرت فیزیکی بالینی می باشد.


محتویات DVD آموزشی

 

کاپوئرا برزیلی


اولین درس کاپوئرا با گرم کردن و حرکات کششی شروع خواهد شد که با انجام تمرین جینگا (Ginga) که به معنی "پارو زدن" است انجام می شود. پس از گرم کردن و انجام تمرین Ginga ، شروع به تمرین تکنیک های فرار، ضربات، حرکات بر روی زمین و ترکیب حرکات پایه در مقابل یک حریف و یا بدون حریف خواهیم کرد. همچنین باید هماهنگی خود را برای تمرکز و زمانبندی بهبود ببخشید. در ادامه چند حرکت خاص Capoeira به شما آموزش داده خواهد شد.
در این فیلم آموزشی تمام تکنیک ها با زوایای مختلف نشان داده خواهند شد تا درک بهتری از هر کدام از حرکات پیدا کرده و بهتر بتوانید آنها را یاد بگیرید.
در این DVD به ارائه یک بخش آموزشی ازجمله تکنیک های مختلف پرداخته و سپس به نمایش ترکیب این تکنیک ها با هم می پردازیم.
 

ارسال نظر
Captcha