سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

درس مدارهای الکتریکی دانشگاه دهلی

درس مدارهای الکتریکی دانشگاه دهلی

  • قیمت: ۵۴/۰۰۰ تومان
  • تعداد بازدید: ۴/۹۴۶ بازدید
  • زبان: نا معلوم
  • تعداد: ۱ حلقه
مو جود نیست

در س مدار های الکتریکی دانشگاه دهلی

زبان:انگلیسی

تعداد:2 dvd

مدارهای الکتریکی از درسهای پایه ای و بسیار مهم رشته مهندسی برق می باشد.دانشجویان ایرانی  در این درس به دلیل کمبود منابع آموزشی بسیار با مشکل مواجه هستند.این دوره از سری دوره های آموزشی آزاد است که توسط دانشگاه دهلی هند در اختیار عموم قرار داده شده است.درسها با جزئیات بسیار آموزش داده شده است و استاد بیش از دیگر درسهای آموزشی موجود به جزئیات پرداخته است.
این مجموعه در دو dvd به زبان انگلیسی ارائه می شود.
تعدادی از مطالبی که مطابق با برنامه آموزشی در ایران در این مجموعه آموزش داده می شود به صورت زیر است:
مروری بر سیگنال ها وسیستم ها -معادلات شبکه،شرایط اولیه و نهایی-پاسخ پله، پاسخ ضربه ،پاسخ کامل- مدارات مرتبه دوم- آنالیز حوزه انتقال- مسائل پله و ضربه-قضایای شبکه و توابع شبکه-دامنه و فاز توابع شبکه-قطب و صفر و پاسخ شبکه-حل مسئله تجزیه و تحلیل توابع شبکه-مفهوم تاخیر-ادامه شبکه های دو قطبی-مدل هیبرید و پارامتر های شبکه دو قطبی-پارامتر های شبکه دو قطبی-ارتباط بین دو شبکه قطبی- ادامه ارتباط بین شبکه های دو قطبی-ماتریس پراکندگی-مدارات راه انداز lc

درس مدارهای الکتریکی مهندسی برق - دانشگاه دهلی

لیست کامل درسهای این مجموعه به صورت زیر است:

1-review of signals and systems[42:13]

2-review of signals and systems [50:38]
 
3-network equations; initial and final conditions [53:30]

4-problem session1 [54:15]

5-step, impulse and complete responses [59:15]

6-2nd order circuits:magnetically coupled circuits [59:51]

7-transformer transform domain analysis [55:08]

8-problem session 2 : step,impulse [44:29]

9-network theorams and network functions [55:30]

10-network functions(contd.) [51:32]

11-amplitude and phase of network functions [49:46]

12-problem session 3 : network theorems transform [49:13]

13-poles, zeros and network response [54:25]

14-single tuned circuits [55:47]

15-single tuned circuits (contd.) [50:55]

16-double tuned circuits [44:57]

17-double tuned circuits (contd.) [56:45]

18-problem session 4 : network functions, analysis [52:43]

19-double tuned circuits (contd.) [53:09]

20-concept of delay and introduction [56:47]

21-two-port networks (contd.) [53:53]

22-problem session 5 [53:51]

23-minor - 1 [45:17]

24-the hybrid & transmission parameters of 2 ports [47:53]

25-problem session 6: two - port networks [58:22]

26-two - port network parameters [54:29]

27-two-port interconnections [55:58]

28-interconnection of two-port networks(contd.) [54:36]

29-problem session 7 : two-port networks(contd.) [47:54]

30-scattering matrix [56:02]

31-scattering parameters of a two-port [54:02]

32-problem session 8 : two- port parameters [45:51]

33-solutions of minor - 2 problems [50:40]

34-insertion loss [51:13]

35-example of insertion loss and elements [53:58]

36-elements of realizability theory (contd.) [54:40]

37-positive real functions [50:33]

38-testing of positive real functions [51:35]

39-problem session 9 [54:11]

40-more on prf's and their synthesis [56:58]

41-lc driving point functions [55:21]

42-lc driving point synthesis (contd.) [55:49]

43-rc and rl driving point synthesis [50:17]

44-problem session 10 : lc driving point synthesis [46:39]

45-rc & rl one-port synthesis (contd.) [53:02]

46-elementary rlc one-port synthesis [53:54]

47-properties and synthesis of transfer parameters [48:59]

48-resistance terminated l c ladder [50:47]

49-resistance terminated lc ladder ( contd.) [47:29]

50-problem session 11:two-port synthesis [49:28]

51-network transmission criteria[49:09]

درس مدارهای الکتریکی مهندسی برق - دانشگاه دهلی

کالاهای مشابه

ارسال نظر
Captcha