سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

سمینار تکامل ذهن(زبان فارسی)

خیلی از ما به زندگی روز مره خود عادت کرده ایم .زندگی خود را به گونه ای شکل داده ایم که می گوییم هیچ کنترلی بر خود نداریم.در حالی که یافته های آزمایشگاهی نشان داده است که ذهن افراد با تمرین قابل تغییر است.

ساختار مغز مردها با زن ها از لحاظ نحوه تفکر و توانایی حل مسئله متفاوت است.در آزمایشگاه زمانی که از مردها و زنها زمان اسکن مغز، خواسته شده است تا مسئله های متفاوتی را حل کنند این تفاوت در نحوه تفکر کاملا  اثبات شده است.
در این مجموعه، دکتر Joe Dispenza ، بر اساس یافته های علمی سعی دارد تا به آموزش نحوه تفکر و تغییر ذهن کمک کند.  همچنین به ما می آموزد که در این دریای بیکران توانائیهای بالقوه چگونه به خلق مجدد واقعیتهای مشابه بپردازیم و افکار جدید خلق کنیم.

 

ارسال نظر
Captcha