سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

آموزش امتحانIELTS

آموزش امتحانIELTS

  • قیمت: ۴۲/۰۰۰ تومان
  • تعداد بازدید: ۵/۰۹۱ بازدید
  • زبان: نا معلوم
  • تعداد: ۱ حلقه

آموزش امتحانIELTS

 

 

IELTS Preparation Study English

این مجموعه آموزشی با همکاری UTS تهیه شده است وشامل یک سری از برنامه هایی است که برای افزایش مهارت ها و استراتژی ها برای افراد در سطح متوسط و پیشرفته مناسب است. مجموعه به طور ویژه برای کسانی که مشغول آمادگی برای آزمون IELTS هستند مناسب است. هر قسمت این مجموعه جنبه های مختلفی از مهارت های گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن که برای امتحان IELTS مورد نیاز هستند، را در برمی گیرد. مجموعه شامل 3 قسمت می باشد که توسط Australia Network در سال 2010 تهیه شده است. عناوین و جزئیات هر کدام از این 3 قسمت در زیر آمده است

قسمت اول:

ielts1

 

Episode 1: Electronic Crime

Episode 2: Vitamin D

Episode 3: Company Growth

Episode 4: Rising Dollar

Episode 5: Global Warming

Episode 6: Greenhouse Gases

Episode 7: Enviro-Loo

Episode 8: Crocodile Tourism

Episode 9: ADHD

Episode 10: Solar House

Episode 11: Recounting the Past

Episode 12: Carbon Cycle

Episode 13: Under the Sea

Episode 14: Junk DNA

Episode 15: Sea Floor

Episode 16: DVT

Episode 17: Water and Ageing

Episode 18: Salinity

Episode 19: Weather Report

Episode 20: Torres Strait

Episode 21: Watching Birds

Episode 22: Finance Report

Episode 23: Octopuses

Episode 24: Perfect Siesta

Episode 25: Copyright

Episode 26: Urban Archaeology

قسمت دوم:

ielts2

 

  Episode 1: Eye Testing

Episode 2: Ginseng

Episode 3: Jarrah Forest

Episode 4: Clouds

Episode 5: Virtual Doctor

Episode 6: Lasers

Episode 7: Mars

Episode 8: Air Archive

Episode 9: Whale Sharks

Episode 10: Durians

Episode 11: Mangroves

Episode 12: Cane Toads

Episode 13: Welding

Episode 14: Termites

Episode 15: Astronomer

Episode 16: Glass Artist

Episode 17: Naturopathic Medicine

Episode 18: Outback Tourism

Episode 19: Old Trees

Episode 20: Zoos

Episode 21: Health

Episode 22: Phonics

Episode 23: Eco-systems

Episode 24: New Training

Episode 25: Academic Writing

Episode 26: General Task Writing

قسمت سوم:

ielts3

 

 Episode 1: IELTS Assessment Criteria

Episode 2: Writing Task Response

Episode 3: Coherence and Cohesion in Writing

Episode 4: Sentence Types

Episode 5: Vocabulary Range

Episode 6: Question Tasks and Topics

Episode 7: The Speaking Test

Episode 8: Speaking Fluently

Episode 9: Speaking Coherently

Episode 10: Vocabulary for Speaking

Episode 11: Grammatical Range in the Speaking Test

Episode 12: Intonation

Episode 13: Reading Skills and Question Types

Episode 14: General Training Reading

Episode 15: Listening for Signpost Words

Episode 16: Listening for Numbers

Episode 17: Talking about Festivals and Celebrations

Episode 18: Labelling and Describing an Object

Episode 19: Labelling a Flow Chart

Episode 20: Giving Examples

Episode 21: Talking about the Family

Episode 22: Talking about Holidays and Leisure Time

Episode 23: Talking about Food

Episode 24: Word Formation

Episode 25: Grammar Checklist

Episode 26: Giving Advice

ارسال نظر
Captcha