سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

درس حساب دیفرانسیل وانتگرال چند متغیره دانشگاه MIT

درس حساب دیفرانسیل وانتگرال چند متغیره دانشگاه MIT

  • قیمت: ۵۴/۰۰۰ تومان
  • تعداد بازدید: ۵/۴۷۴ بازدید
  • زبان: نامعلوم
  • تعداد: ۰ حلقه

 درس حساب دیفرانسیل و انتگرال چند متغیره  دانشگاه mit

 

زبان: انگلیسی
تعداد: 2 dvd
کد درس:18.02

این درس معادل ریاضیات پایه برای رشته های مهندسی در ایران است.مطالبی که در این درس آموزش داده می شود عبارتند از بردار ها و ماتریس ها -مشتقات جزئی -انتگرال های دوگانه و سه گانه - محاسبات برداری در فضای دو بعدی و سه بعدی.

این درس در بهار سال 2006 تدریس شده است.
 

عناوین جلسه های درس به صورت زیر می باشد:

i. vectors and matrices
0  vectors (note: video is not available for this topic.)
1  dot product
2  determinants; cross product
3  matrices; inverse matrices
4  square systems; equations of planes
5  parametric equations for lines and curves
6  velocity, acceleration - kepler's second law
7  review
ii. partial derivatives
8  level curves; partial derivatives; tangent plane

approximation
9  max-min problems; least squares
10  second derivative test; boundaries and infinity
11  differentials; chain rule
12  gradient; directional derivative; tangent plane
13  lagrange multipliers
14  non-independent variables
15  partial differential equations; review
iii. double integrals and line integrals in the plane
16  double integrals
17  double integrals in polar coordinates; applications
18  change of variables
19  vector fields and line integrals in the plane
20  path independence and conservative fields
21  gradient fields and potential functions
22  green's theorem
23  flux; normal form of green's theorem
24  simply connected regions; review
iv. triple integrals and surface integrals in 3-space
25  triple integrals in rectangular and cylindrical coordinates
26  spherical coordinates; surface area
27  vector fields in 3d; surface integrals and flux
28  divergence theorem
29  divergence theorem (cont.): applications and proof
30  line integrals in space, curl, exactness and potentials
31  stokes' theorem
32  stokes' theorem (cont.); review
33  topological considerations - maxwell's equations
34  final review
35  final review (cont.)

حساب دیفرانسیل و انتگرال دانشگاه mit

کالاهای مشابه

ارسال نظر
Captcha