سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

آموزش آیکیدوی کاربردی

یکی از نقدهایی که توسط بعضی از افراد به رشته رزمی آیکیدو وارد می شود این است که آیکیدو رشته ای کاربردی نیست و حرکات آن فقط دردوجو قابل اجراست.این DVD آموزشی کاملا می خواهد خلاف آن را ثابت کند.

آموزش آیکیدوی کاربردی یکی از بهترین آموزش های آیکیدو برای مبارزات خیابانی و دعواهای خیابانی است. این آموزش که توسط سن سی رابرت کوگا Robert Koga ارائه شده است بر روی تکنیک هایی کاملا کاربردی تکیه کرده است رابرت که خود قبلا افسر پلیس بوده است به خوبی می داند چه تکنیک هایی برای مبارزات خیابانی موثر هستند و شما را از دنیای تئوری و کنترل شده دوجو خارج کرده و به خیابان و مبارزات

واقعی می کشاند.

آموزش های این فیلم آموزشی:

  1. نحو رد کردن ضربات پا و مشت ها
  2. دفاع های موثر
  3. اهرم
  4. کنترل و فشار

آموزش آیکیدوی کاربردی

کالاهای مشابه

ارسال نظر
Captcha