سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

شائولین چین نا

شائولین چین نا

  • قیمت: ۴۲/۰۰۰ تومان
  • تعداد بازدید: ۸/۵۵۵ بازدید
  • زبان: نا معلوم
  • تعداد: ۱ حلقه

شائولین چین نا


چین نا هنر رزمی چینی است که بر مبنای سرعت ، قدرت و تکنیک پایه گذاری شده است.این هنر رزمی با توجه به اینکه ، بر مبارزه از فاصله نزدیک و تحت کنترل درآوردن حریف در کوتاهترین زمان تاکید می کند برای دفاع شخصی یکی از بهترین هنر های رزمی است.

آموزش هنر رزمی شائولین چین نا

شائولین چین نا در درگیری خیابانی


به همین دلیل تکنیک های این هنر رزمی بیشتر بر تکنیک های دست توجه دارد و با چرخاندن و قفل کردن مفاصل حریف، کنترل حریف را به طور کامل در اختیار می گیرد.
این dvd شامل آموزش های شائولین چین نا است که به صورت زیر به شما آموزش داده می شود:

 

شائولین چین نا در درگیری خیابانی


1- تمرینات اصلی و پایه ای برای افزایش قدرت و سرعت در اجرای تکنیک های چین نا
2- تکنیک های چین نا برای انگشت(finger chin na)
3- تکنیک های چین نا برای مچ دست(wrist chin na)
4- تکنیک های چین نا برای آرنج(elbow chin na)
5- تکنیک های چین نا برای  شانه (shoulder chin na)
6- تکنیک های قفل کردن گردن در چین نا(neck chin na)
7- تکنیک های کنترل کمر در چین نا (waist chin na)
8- تکنیک های پا در چین نا که باعث افتادن حریف می شود ( leg chin na)
9- گرفتن ماهیچه ها در چین نا (muscle grabing chin na)
10- کاربرد های چین نا در مبارزات خیابانی (chin na applications in a fight)

ارسال نظر
Captcha