سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

درس ساختار و تفسیر برنامه های کامپیوتری دانشگاه MI

درس ساختار و تفسیر برنامه های کامپیوتری دانشگاه MI

  • قیمت: ۵۴/۰۰۰ تومان
  • تعداد بازدید: ۴/۲۱۳ بازدید
  • زبان: نامعلوم
  • تعداد: ۰ حلقه

درس ساختار و تفسیر برنامه های کامپیوتری

زبان : انگلیسی
تعداد:2 dvd
کد درس:6.001

این درس برای آشنایی با مبانی محاسبات کامپیوتری است در پایان این درس دانشجویان بایستی قادر باشند تا روشهای ساده ای از زبان های برنامه سازی را برای آنالیز سیستم های محاسبات کامپیوتری به کار گیرند و روشهای محاسباتی را برای حل مسائل انتزاعی بیابند تمرین های برنامه نویسی اساسی که به صورت هفتگی ارائه می شود جزئی از این درس است.این درس به عنوان 4 واحد درسی محاسبه می شود.زبان برنامه نویسی استفاده شده برای روشهای حل مسئله در این درس، زبان برنامه نویسی لیسپ  lisp می باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این درس به این آدرس مراجعه کنید.
این درس در ترم بهار سال 2005 ارائه شده است.

لیست عناوین جلسات این درس به این شکل می باشد:

1a  overview and introduction to lisp
1b  procedures and processes; substitution model
2a  higher-order procedures
2b  compound data
3a  henderson escher example
3b  symbolic differentiation; quotation
4a  pattern matching and rule-based substitution
4b  generic operators
5a  assignment, state, and side-effects
5b  computational objects
6a  streams, part 1
6b  streams, part 2
7a  metacircular evaluator, part 1
7b  metacircular evaluator, part 2
8a  logic programming, part 1
8b  logic programming, part 2
9a  register machines
9b  explicit-control evaluator
10a  compilation
10b  storage allocation and garbage collection

درس آموزش برنامه نویسی لیسپ از دانشگاه mit

کالاهای مشابه

ارسال نظر
Captcha