سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

آموزش زبان TSql شرکت Training spot

آموزش زبان TSql شرکت Training spot

  • قیمت: ۴۲/۰۰۰ تومان
  • تعداد بازدید: ۴/۸۶۲ بازدید
  • زبان: نامعلوم
  • تعداد: ۰ حلقه

آموزش کامل زبان T-SQL

 زبان : انگلیسی


زبان SQL برای ارتباط با پایگاه های داده( دیتابیس) در دهه 1970 در شرکت IBM پایه گذاری شد و به تدریج توسعه یافت تا اینکه توسط سازمانهای استاندارد سازی همانند ANSI و ISO به صورت استاندارد درآمد.این زبان یک زبان قوی است که با تعداد دستورات کم می توان با حجم بسیار زیادی از داده در دیتابیس ارتباط برقرار کرد و بر روی آن عملیاتهایی همانند بازیابی، ویرایش و یا تغییر ساختار دیتابیس را انجام داد.
زبان TSQL توسعه یافته SQL برای سرور های ویندوز است. در این ورژن که بر پایه استاندارد 1992 شکل گرفته است عملیات های داده ای در آن بسیار راحت انجام میگیرد و دستورات آن در همه ورژن های SQL server قابل اجرا است. این دوره آموزشی به صورت عملی و در هنگام اموزش با انواع دستورات این زبان آشنا خواهید شد و به صورت عملی عملکرد دستورات را بر روی دیتابیس مشاهده خواهید کرد. در این دوره آموزشی که توسط شرکت training spot ارائه شده است سعی شده است تا همه دستورات زبان SQL آموزش داده شود. دستوراتی همانن select،update,delete,inner join,outer join و ... در برنامه نویسی پایگاههای داده بسیار ضروری و پر استفاده هستند و امروزه کمتر برنامه ای را مشاهده خواهید کرد که از این دستورات استفاده نکند.

سرفصل ویدیو های آموزشی این درس:


 01- Video 01 - Introduction to SQL
 01 - Video 02 - Using SQL Server Management Studio
 01- Video 03 - Installing the Sample Database
 02 - Video 01 - Understanding and Using Data Types
 02 - Video 02 - Understanding and Enforcing Data Integrity
 03 - Video 01 - Retrieving Data Using The Select Clause
 03 - Video 02 - Limiting Your Result Set Using TOP
 04 - Video 01 - Filtering Results Using the WHERE Clause
 04 - Video 02 - Using AND OR and Other Logical Operators
 04 - Video 03 - Finding Data Using the Like Operator
 05 - Video 01 - Joining Tables Using INNER Joins
 05 - Video 02 - Using INNER Joins to More Than Two Tables
 05 - Video 03 - Joining Tables Using LEFT RIGHT and FULL OUTER Joins
 06 - Video 01 - Inserting Records Using INSERT
 06 - Video 02 - Updating Records Using UPDATE
 06 - Video 03 - Deleting Records Using DELETE
 07 - Video 01 - Introduction to SQL Server 2005 Functions
 07 - Video 02 - Using the LEFT RIGHT and Substring Functions
 07 - Video 03 - Manipulating Strings Using LTRIM, RTRIM and Other Strin
 07 - Video 04 - Understanding and Using SQL Servers Date Functions
 07 - Video 05 - Performing Date Calculations Using DATEADD and DATEDIFF
 08 - Video 01 - Using Aggregate Functions to Group Data
 08 - Video 02 - Understanding ROW NUMBER and RANK and the Other Ranking
 08 - Video 03 - Changing Datatypes Using CAST and CONVERT
 09 - Video 01 - Understanding and Using Subqueries
 10 - Video 01 - Display Alternate Values Using the CASE Function
 11 - Video 01 - Using Common Table Expressions
 11- Video 02 - Writing Recursive Queries Using Common Table Expressions
 12- Video 01 - Introduction to SQL Server Variables

آموزش برنامه نویسی پایگاه داده با TSQL

ارسال نظر
Captcha