سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

چگونه می توان مهارت های ابتدایی کاراته را یاد گرفت؟

چگونه می توان مهارت های ابتدایی کاراته را یاد گرفت؟
تاریخ ارسال:۱۳۹۶/۸/۲۳ بازدید کنندگان:۸۰۴۲ نویسنده:سامان موسوی

کاراته یک هنر رزمی پیچیده است. این ویژگی طیف گسترده ای از تکنیک ها، مهارت ها و حرکات را دارد که بعضی از افراد تمام عمر خود را صرف مطالعه و یادگیری آنها می کنند. با این حال، لازم نیست که برای انجام بعضی از حرکات اساسی کاراته حتما دارای کمربند سیاه باشید. همانطور که تمرینات پایه را دنبال می کنید توجه داشته باشید که کاراته بر برتری و تعادل تمرکز دارد.


با یادگیری موضع اولیه پایه (Zenkutsu-dachi) شروع کنید

 

یادگیری کاراته


به راحتی در موقعیت طبیعی بایستید. پای خود را به جلو و عرض شانه ها از هم جمع کنید. در ادامه پای راست خود را به جلو و حدود 2 فوت (0.6 متر) از هم باز کنید.
-    لگن خود را از مستقیم صاف کنید.
-    چشمان خود را بر روی یک چیز که در جلو قرار دارد متمرکز کنید.
-    در شرایطی هم که حرکت می کنید باید سطح چشم و تمرکزتان را نیز بر روی آن شی قفل کنید.


زانوی راست تان را تا زمانیکه به طور مستقیم بالای پای راست است خم کنید

 

ضربه مشت


اگر نگاه کنید نباید قادر باشید هیچ کدام از انگشت های دست راست تان را ببینید. تقریبا باید 60 درصد وزن تان بر روی پای راست (جلو) و 40 درصد بر روی پای چپ (عقب) متمرکز باشد.
-    باسن تان رو به جلو باقی بماند.
-    پای چپ تان را کاملا صاف کرده و زانو را قفل کنید.
-    در این وضعیت، شما در موقعیت رو به جلو هستید.


بازگشت به موقعیت ایستاده برای موضع عقب (Kokutsu-dachi)

 

کاراته


دست هایتان را بر روی لگن خود قرار دهید. سرتان را به سمت چپ چرخانید و چشمانتان را بر روی یک شی متمرکز کنید. یک گام به سمت چپ بروید، پای چپ تان را به سمت چپ حرکت دهید. پای چپ تان باید با پای راست تان زاویه 90 درجه داشته باشد. کمی زانویتان را به سمت چپ خم کنید.
-    پای راست تان نباید حرکت کند و همانطور رو به جلو باقی بماند.
-    سرتان را بالا نگه دارید.
-    چشمان تان را بر روی جسمی که در سمت چپ قرار دارد متمرکز کنید.


زانوی راست تان را خم کنید و 70 درصد از وزن تان را بر روی پای راست تان قرار دهید

 

ضربه مشت


زانوی راست تان باید به گونه ای خم شود که بطور مستقیم بالای پای راست تان باشد. پشت باسن تان را نگه داشته و آن را به زاویه 45 درجه و به حالت طبیعی نگه دارید.
•    دست هایتان باید بالای باسن تان بمانند.
•    در این حالت، شما در وضعیت عقب ایستاده اید.


بازگشت به موقعیت ایستاده برای ضربه مشت مستقیم (Choku-tsuki)

 

آموزش کاراته


پاهایتان را باید به اندازه عرض شانه های خود باز کنید. دست چپ تان را مشت کرده و همانند تصویر بالا بازوی چپ تان را به بدن خود بچسبانید. مشت دست چپ باید در سطح کف پا قرار بگیرد و همچنین رو به بالا باشد.
•    این وضعیت را موقعیت عقب کشیدن نیز می نامند.
•    دست تان را خیلی نزدیک به بدن تان نگه دارید.
•    آرنج تان باید مستقیما پشت سرتان باشد.


دست راست تان را بالا برده و مستقیم جلو خود نگه دارید

 

ضربات دست


برای انجام این کار، دست راست تان را باز کنید، بطوری که انگشت های شما کاملا تمیز کرده و کف دست تان رو به پایین باشد.
•    سرتان نباید حرکت کند.
•    چشمان تان را بر روی چیزی که در مقابل شماست متمرکز کنید.
•    بازوی چپ تان هنوز باید در وضعیت عقب باشد.


شروع به کشیدن دست راست تان به سمت لگن راست تان کنید

 

مسابقه کاراته


همانطور که این کار را می کنید دست تان را مشت کرده و 180 درجه به سمت راست بپرخوانید. در حالیکه دست راست تان را به سمت عقب کشیده اید بطور همزمان شروع به هل دادن دست چپ خود برای زدن ضربه مشت کنید.
•    بند انگشت چپ تان را به سمت پایین نگه دارید.
•    هر دو مچ دست و بازویتان را به صورت مستقیم نگه دارید.


ادامه داده و دست راست تان را در جهت مخالف قرار دهید.

 

ضربه مشت در کاراته


همانطور که بازوی چپ تان را به سمت جلو حرکت می دهید بطور همزمان بازوی راست تان را نیز باز کنید بطوری که در وسط کنار هم قرار بگیرند. هنگامی که دست های خود را به موازات در می آورند هر دوی آنها باید دست نخورده و رو به بالا باشند. بازوی راست تان باید 180 درجه کامل در این نقطه بپرخد.
•    پنجه های هر دو مشت باید روبروی کف زمین باشند.
•    دست های خود را در نزدیکی بدن تان نگه دارید.


شروع به چرخش ساعد و مشت خود به اندازه 180 درجه به سمت راست کنید

 

تمرین کاراته


تمام راه را ببندید و سپس مچ دست تان را به سمت راست بکشید تا کف دست به سمت پایین باشد. با گذشت زمان، دست چپ تان را در موقعیت ضربه مشت قرار دهید، مچ دست راست تان باید بطور همزمان در جای خود قرار بگیرد.
•    این اولین ضربه مشت مستقیم شما بود.
•    پانچ باید یک خط مستقیم را دنبال کند. همچنین باید بازو و نوک دست تان در بهترین وضعیت خود قرار داشته باشند.
•    هنگامی که مشغول تمرین پانچ هستید، مچ دست یا بازویتان نباید خم شوند. 

برچسب ها: کاراته
پست های مشابه
ارسال نظر
Captcha