سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

پرهیز از نیزه ( سیستم s.p.e.a.r تونی بلائر )

پرهیز از نیزه ( سیستم s.p.e.a.r تونی بلائر )
تاریخ ارسال:۱۳۹۳/۱۰/۲۲ بازدید کنندگان:۶۹۳ نویسنده:
                              
 
تونی بلائر یک بار گفت: " تعداد افراد تعلیم ندیده ای که با موفقیت بدون تمرین و تعلیم از خودشان دفاع کنند از رزمی کاران تعلیم دیده ای که مورد حمله قرار می گیرند و سپس با موفقیت از خود دفاع می کنند، بیشتر است. دلیل اینکه بسیاری از رزمی کاران در یک لحظه حفاظت آنی لگد می خورند، این است که تعلیمات آنها در آنچه بدنشان به صورت ذاتی می خواهد برای حفاظت خود انجام می دهد، اختلال ایجاد می کند. این همان نقطه ای است که سیستم S.P.E.A.R تونی بلائر تقریبا با تمام سیستم های دفاع شخصی دیگر فرق می کند. به جای اینکه شاگردان را مجبور سازد روش های جدید  وگاهی عجیب و غریب را برای حرکت دادن بدن در مبارزه شدید یاد بگیرند، سیستم S.P.E.A.R آنچه را که بدن می خواهد قبل از هرگونه تمرین و تعلیم، ذاتا و طبیعتا انجام دهد، به عنوان پایه و اساس خود بر می گزیند.                         
 

 

روان شناسان ورزشی طبقه بندی های مختلفی از مهارت را شناسایی کرده اند. این طبقه بندی ها عبارتند از مهارت های ظریف و درشت و مهارت های حرکتی پیچیده. مهارت های حرکتی نرم و ریز و پیچیده آنهایی هستند که نیازمند دقت، درستی و چابکی و زبر دستی در اجرا هستند، در حالی که مهارت های حرکتی درشت و زمخت برعکس اینها هستند.                                

 

بسیاری از سیستم های هنرهای رزمی، به ویژه سیستم های سنتی، اساسا از مهارتهای حرکتی ظریف و پیچیده ساخته می شوند. مشکل این مهارت ها این است که زمانی که شما تحت فشار و استرس هستید، تاثیرات ترشح آدرنالین مهارت های حرکتی درشت و زمخت و غیر ظریف و غیر دقیق را افزایش می دهد. تلاش برای دستیابی به مهارت های حرکتی ظریف و پیچیده قبل از داشتن فرصت برای به دست آوردن کنترل احساسی، روانی و جسمانی خود به شدت بیهوده و پوچ است.


 با این وجود، همان طور که مهارت های حرکتی ظریف و پیچیده می توانند راهی برای مهارت های درشت و زمخت باز کنند، مهارت های حرکتی زمخت و درشت نیز می توانند مهارت های ظریف و پیچیده ای را حاصل کنند که شما با سال ها سرمایه گذاری در تعلیمات و تمرین های سنتی و قدیمی در نوعی از جریان یین/یانگ به دست می آورید. این ایده باعث به وجود آمدن اصل یا قاعده و قانون اجرا و عمل می شود. و چنین بیان می کند که S.P.E.A.R می تواند به عنوان پلی پیوند دهنده برای سبک یا سیستم شما عمل کند زیرا سیستم  S.P.E.A.R اساسا بر پایه مهارت های حرکتی درشت و زمخت برای مبارزه است.

                        

S.P.E.A.R  به معنای حفاظت و حراست آنها با توانایی عکس العمل سریع است. سرواژه S.P.E.A.R اصل و اساس کل سیستم را مشخص می کند. علم سیستم S.P.E.A.R در این امر نهفته است که چگونه امتناع طبیعی را به انواعی از تاکتیک های مبارزه ای تبدیل کنیم. امتناع و اجتناب که در سیستم بقای شما قرار دارد و ما به عنوان انسان آن را به عنوان طبیعی ترین واکنش برای حفاظت از خودمان در اختیار داریم، نیاز به هیچ تمرین و آموزشی ندارد.    


تمرین و تعلیم و آموزش در تغییر فوری آن حالت امتناع و اجتناب به چیز مبارزه ای نهفته است. مهم نیست چقدر خوب تعلیم دیده باشید. زمانی که شگفت زده و غافلگیر می شوید، سیستم فیریولوژِیک شما امتناع و اجتناب می کند و از احتمال خطر به درد بر می گردد. روان شناسان این پدیده را انعکاس عقب نشینی نامیده اند و همین انعکاس است که باعث می شود دست خود را از سوختن عقب بکشید بدون اینکه به آن فکر کنید. سیستم  S.P.E.A.R از سرعت و اعتبار انعکاس عقب نشینی به عنوان یک سکو استفاده می کند به این ترتیب، به صورت آنی از آن سکو از خود در برابر خطرات احتمالی حفاظت می کنید و آن سکو را به عنوان جعبه ابزار مبارزه یک چهارم بسته یا نزدیک به کار می برید و قادرید یک حمله متقابل را از هر موقعیتی که خود را در آن می یابید شروع کنید؛ آن هم بدون بازگردانی موقعیت ماهیچه حافظه قبل از اینکه بتوانید به مبارزه باز گردید.  

                           

S.P.E.A.R K نوعی سلاح با نفوذ است. تصویر یک نیزه که به سمت حریف می رود به شاگردان کمک می کند تا به جلو حرکت کنند و تا مزیت و برتری تاکتیکی را به دست آورند. آن هم در زمانی که سیستم احساسی شان از آنها می خواهد که به جهت و روشی مخالف بروند.                                                

 

قوی ترین تاکتیک فیزیکی در سیستم S.P.E.A.R تاکتیک S.P.E.A.R است که در این تصویر ترسیم می شود تا به ایجاد فشار رو به جلو و نفوذ و رخنه برای بر هم زدن تعادل حریف کمک  کند تا نقطه سه بعدی خود را برای تسلط  به دست آورید جایی که شما حریف خود را از لحاظ ورزشی، راهبردی و تاکتیکی در سلطه دارید.                                     

 

تاکتیک S.P.E.A.R اصلی توسط قرار دادن دست ها در یک شکل سه گوشه (شبیه به سر نیزه ) کج کردن محور بدن به جلو و سر به سمت پایین شکل می گیرد. بنابراین، موقعیت دستها یک مانع طبیعی برای خط آرواره ایجاد می کند. این موقعیت یا حالت به عنوان الهامی از لحاظ رفتاری و به عنوان ذاتی در فرد خوانده می شود و بدون هیچگونه تعلیم و آموزش خطر را دور می سازد. این موقعیت یا حالت همچنین رابطه بسیار نزدیکی با حالت مذاکره ای غیر خشن و حالت ایستادن مبارزه یک چهارم بسته بلائر مرتبط است. ارتباط داخلی و درونی عوامل و عناصر مختلف روش بلائر نام مستعار ان را القا می کند (سیستم لگو).    

تاکتیک spear

            

تونی بلائر بیان می کند که خطرناک ترین لحظه در یک مبارزه زمانی است که شما نمی دانید در یک مبارزه قرار گرفته اید. شناسایی و تشخیص چنین موقعیتی در خیابان اهمیت زیادی دارد. شما ممکن است غافلگیر شوید و کمین درست همان غافلگیری است. کمین هرگز شامل رضایتمندی و آگاهی و هوشیاری و آمادگی نیست (برای فردی که در تله می افتد). و به خاطر همین نواقص و کمبودهاست که ما به آسانی در یک گارد گیر می افتیم.


آخرین باری که کسی می خواست دری را باز کند همان لحظه که شما می خواستید آن را باز کنید،، چه اتفاقی افتاد؟ شما غافلگیر شدید و احتمالا امتناع کردید یا به حالتی جبهه گرفتید. شما موقعیت مبارزه را فرض نکرده بودید و تصادفا فردی را که از پشت لگد جهنده به گلویتان زد، از بین نبردید. بهترین مبارزان تعلیم دیده در دنیا نیز زمانی که غافلگیر شدند امتناع کردند و جبهه گرفتند، صرفا به خاطر این حقیقت که آنها انسان هستند. هرکسی امتناع می کند و جبهه می گیرد. این حالت بسیار سریع رخ می دهد و به شدت متداول است و مهم تر اینکه غیر ادراکی است. شما مجبور نیستید که به آن فکر کنید، بدن شما به صورت خودکار این حالت را به خود می گیرد و این امر بر اساس آگاهی و نزدیکی شما به تهدید و خطر صورت می گیرد.                 

 

بسیاری از تمرین ها و آموزش های هنرهای رزمی توسط تمرین های معمول مشخص می شوند. "او این کار را انجام می دهد، پس شما هم این کار را انجام می دهید." وقتی که یک مبارزه واقعی هر چیزی  به غیر از یک حالت نمایش معمولی در تمرین های رزمی است، مشکل داشتن با توجه به تعلیمات بقا و زنده ماندن، ذاتی و طبیعی است. همان طور که بنی اوز کوئیدز گفت:" آنچه شما تعلیم می بینید چیزی است که انجام خواهید داد." به طور خلاصه، اگر برای دفاع شخصی آموزش ببینید و این آموزش ها شرایط واقعی مبارزه خیابانی را تکرار نکنند، شما در واقع برای دفاع شخصی آموزشی ندیده اید. در حالی که هنرهای رزمی سنتی و ورزش های مبارزه ای مدرن( مثلا MMA) مزایای زیادی دارند، اما درک این حقیقت اساسی اهمیت دارد که آنها هر چه باشد ورزش هستند (واقعی نیستند) و شما به اندازه ای که فکر می کنید برای مبارزه خیابانی آماده نیستید.


علاوه بر این ، بلائر می گوید: " سبک شما مسئول امنیت و ایمنی شما نیست، خودتان مسئولید." مایلم به شاگردانم یاداوری کنم که مشاجره و مبارزه با میزان قانون و قاعده ای که شما تمایل دارید به کار ببرید، باز هم مشاجره است و مبارزه اینکه چگونه یک واقعه خیابانی شروع می شود، ادامه می یابد و پایان می پذیرد را تکرار نمی کند. مبارزه و مشاجره ابزار شرطی سازی مهم برای شرایط خیابانی است و به ایجاد و توسعه ویژگی ها و صفات خاص کمک می کند. مشاجره برای هنرهای رزمی بر پایه واقعیت، مشابه با طناب پرش برای یک مشت زن است. طناب پرش جایگزین زمان رینگ برای مشت زن نیست و مشاجره جایگزین حالت کار برای رزمی کار بر اساس واقیت یا دفاع شخصی نیست، اما هر دو لازم وضروری هستند.


سیستم S.P.E.A.R مرکز و محور تمامی برنامه هایی است که تونی بلائر در سراسر دنیا به پلیس ها، نظامی ها، SWAT و رزمی کاران آموزش می دهد و شامل برنامه BMF است که اولین روش علمی سازماندهی شده برای طراحی موقعیت های واقعی بر اساس مقابله های دنیای واقعی به حساب می آید. B.M.F یک نشانه و علامت روحی و ذهنی واقعی از یک موقعیت را ایجاد می کند. بنابراین، شاگردان در تمرین ها و آموزش ها در آن موقعیت ها قرار می گیرند. این شبیه به مثل رومی است که تعلیمات باید شبیه به یک مبارزه بدون خونریزی باشد. بنابراین، مبارزه درست مانند آموزش خون آلود است." سیستم S.P.E.A.R از یک تمرین به نام تمرین ضربه مشت مکنده حاصل شده است. تونی بلائر داستان را اینگونه تعریف می کند: در سال 1988، در حالی که روی یک تمرین مجزا کار می کردم، چیزی منحصر به فرد رخ داد. ترس، تاثیر، درد، آماس و ورم کردن. این تمرین به نام تمرین ضربه مشت مکنده نامیده می شود و با تهاجم کلامی، ایستادن به حالت طبیعی و هرگونه ضربه مشت مکنده همراه است. مدافع یک گارد در مقابل دهان داشت و هیچ گزینه تهاجمی به غیر از حفظ یک حالت ایستاده غیر مبارزه ای طبیعی نداشت و می توانست فرار کند، بلوکه بزند اما نمی توانست ضربه بزند، مهاجم اجازه داشت طعنه بزنند و حمله ای انفرادی را در هر زمانی و در هر نقطه ای از بدن وارد کند. مهاجم اجازه داشت دست اندازی و حریف را تهدید کند. این امر مدافع را مجبور می کرد مهاجم را به لحاظ ادراکی و کلامی بدون ایجاد ریتم از نوع مشاجره ای، درگیر کند. این حالت همچنین حواس مدافع را از تمرکز روی ابزارهای فیزیکی به صورت انحصاری پرت می کند.        

 

این تمرین خیالی و فانتزی بود، زیرا ضربات مشت مکنده صحیح غافلگیر کننده هستند، حتی وقتی که حس شما خطر را هشدار می دهد. علاوه بر این، بلوکه های یاد  گرفته شده ماهیچه- حافظه و تقاطع ها اساسا در مبارزات یک چهارم بسته و به ویژه با پرت کردن حواس به صورت کلامی غیر مفیدند. حملات کلامی و تهدید به کنش امتناع و جبهه گیری طبیعی در نزدیکی به حملات منجر می شوند. نتیجه گیری این بود که مهارت های تعلیم داده شده از طریق ورزش، مهم نیست از لحاظ نظری تا چه حد موثر و مفید باشند، و واقعا هنگامی که حریف فاصله و زمان حمله را کنترل کند ظاهر نمی شوند. این تمرین و تحقیق انجام شده و ارائه شده یک تخته شیرجه و پرش بزرگ برای انقلاب و تحولی در آموزش ها و تعلیمات برای مبارزات واقعی در مقابل مبارزات ورزشی بود. آنچه از این تمرین ابتکاری حاصل شد، به سال 1988 باز می گردد. زمانی که سیستم S.P.E.A.R ایجاد شد و یک حرکت کمی رزمی را به سوی تعلیمات واقعی تر و گزینه های تاکتیکی تر القا کرد.                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                            منبع : مجله دنیای رزمی

برچسب ها: دفاع شخصی هنر های رزمی
پست های مشابه
ارسال نظر
Captcha