سبد خرید (۰) کالا
جمع کل: ۰ تومان

نکاتی در مورد نحوه بازی والیبال

نکاتی در مورد نحوه بازی والیبال
تاریخ ارسال:۱۳۹۴/۸/۲۵ بازدید کنندگان:۱۰۹۳ نویسنده:سامان موسوی


در این مقاله قصد داریم به نکاتی از جمله محل استقرار بازیکنان در زمین بازی والیبال اشاره کنیم. زمانیکه سرویس زده می شود بازیکنان هر دو تیم باید در دو ردیف سه نفرى قرار بگیرند. سه نفر ردیف جلو که در واقع نزدیک تور می باشند به بازیکنان خط جلوئى معروف هستند. آنها مناطق ۲، ۳ و ۴ را اشغال مىکنند. همچنین سه نفرى که در عقب قرار می گیرند به بازیکنان خط عقبى شناخته مىشوند و در مناطق ۱، ۶ و ۵ مستقر مىشوند. در شروع مسابقه نحوه استقرار بازیکنان در مناطق مختلف از سوى مربى در برگه آرایش تیم ثبت می شود.

در این آرایش بازیکنى که در منطقه ۳ می باشند در واقع بین بازیکن سمت راست منتطقه ۲ و بازیکن سمت چپ منطقه ۴ قرار می گیرد. همچنین در خط عقب بازیکن منطقه ۶ نیز در وسط بازیکن منطقه ۱ و ۵ مستقر می شود. نکته مهم دیگرى که باید به آن توجه نمود این است که بازیکنان خط جلو و عقب باید در یک وضعیت صحیح در زمین مستقر شوند. نحوه ایستادن این بازیکنان طورى است که باید بازیکن عقب در هر شرایطى عقبتر از بازیکن جلوئى خود باشد. در تصویر زیر نحوه استقرار بازیکنان در حین زدن سرویس را مشاهده می کنید.
 

نکات والیبال

لازم به ذکر است که پس از اجراء سرویس هر یک از بازیکنان تیمها در هر قسمتى که مایل باشند می توانند مستقر شوند.

 

 

آرایش تیم (ترکیب)

قبل از شروع هر ست، مربى باید ترکیب تیم خود را روى برگ مربوط بنویسد و تحویل دهد. این برگ باید به موقع تکمیل و امضاء شود و به داور دوم یا نویسنده داده شود. بازیکنانى که در ترکیب تیم در هر ست نیستند، ذخیره هاى آن ست محسوب می شوند. وقتى که برگ ترکیب تیم تحویل داده شد اجازهٔ تغییر آن داده نمی شود. چنانچه در شروع ست در وضعیت جاگیرى بازیکنان در زمین بازى و ترکیب اعلام شده اختلاف مشاهده شود، قبل از شروع ست بازیکنان باید تغییر مکان داده، به همان وضعیت تعیین شده قرار گیرند. در این حالت تیم جریمه نخواهد شد. اگر شماره یک یا چند بازیکنى که در زمین جاى گرفته اند، در برگ ترکیب تیم ثبت نشده باشد، این بازیکنان بدون جریمه شدن باید از زمین خارج شوند و برطبق ترکیب ارائه شده بازیکنان حقیقى در جاى آنها قرار گیرند.

 

تغییر آرایش تیم

تیمى که قادر باشد توپ را براى سرویس زدن به دست آورد، باید موافق عقربه ساعت تغییر آرایش دهد. تصویر زیر نحوهٔ چرخش بازیکنان را نشان مىدهد. لازم به ذکر است، تیمى که توپ را از دست می دهد هیچگونه چرخشى انجام نمی دهد، و این حالت تا زمانى حفظ می شود که تیم نتواند توپ را براى سرویس زدن به دست آورد.

 

تیم والیبال

 

خطاهاى جاگیرى

بازیکنان یک تیم وقتى مرتکب خطاى جاگیرى مىشوند که در لحظه زدن توپ از سوى سرویس زننده در وضعیت جاگیرى صحیح خود نباشند. چنانچه زنندهٔ سرویس در لحظهٔ زدن توپ مرتکب خطاى سرویس شود پاى او خط انتهائى را لمس کند خطاى او بر خطاى جاگیرى ارحجیت دارد و بنابراین زنندهٔ سرویس مجازات می شود. چنانچه بعد از زدن سرویس، خطا شود سرویس به خارج برود و یا به تور برخورد کند این خطاى جاگیرى است که مجازات می شود.

 

کاپیتان

کاپیتان تیم باید در برگ ثبت امتیازات مسابقه مشخص شود. کاپیتان تیم با یک نوار ۲×۸ سانتىمترى که در زیر شماره سینه به پیراهن او با رنگ متفاوت وصل شده شناخته مىشود. وقتى کاپیتان تیم در زمین بازى نیست، مربى یا خود کاپیتان تیم، بازیکن دیگرى را به عنوان کاپیتان معرفى خواهد کرد.

 

وظایف کاپیتان:
۱.  کاپیتان  قبل از مسابقه برگ ثبت امتیازات را امضاء می کند.
۲.  کاپیتان به عنوان نماینده تیم خود در قرعه کشی شرکت می کند.
۳.  در جریان مسابقه هنگامی که توپ خارج از بازی است، فقط کاپیتان مجاز است با داوران صحبت کند.
۴. درخواست اجازه برای تعویض لباس یا تجهیزات، رسیدگی کردن به جاگیری تیمها، درخواست وقفه ها یا توقف های قانونی بازی و در پایان مسابقه، تشکر از داوران و امضاء برگ ثبت امتیازات برای تأیید نتایج از وظایف دیگر کاپیتان است.

در صورتی که به والیبال علاقه مندید و دوست دارید بیشتر در مورد آن بدانید می توانید ویدیوی آموزش والیبال را از سایت ژیار آنلاین تهیه کنید.

برچسب ها: آموزش والیبال والیبال ورزش ورزشکاران قوانین والیبال آموزش شنا آیروبیک
پست های مشابه
ارسال نظر
Captcha